Nystart förordar nedgrävd kraftledning

Det pågår nu en planering för en ny kraftledning mellan Västerås (Munga) och Enköping (Hamra). Enköpings kommun ska lämna ett samrådsyttrande till Svenska Kraftnät om hur och var ledningen bör dras. Yttrandet beslutas av Plex-utskottet den 15 september 2022. Läs mer...

Nystart granskar vallöften – hur sanna är de?

Vallöftena står nu som spön i backen - men vad är det som utlovas? I valrörelsens slutspurt kan det vara intressant att granska vad som sägs. Budskapen på bilderna ovan är exempelvis talande - de sitter på lyktstolpar vid vägen där valaffischer inte får sitta. Gäller...

Så vill Nystart utveckla skolan och arbeta för miljön

Skolan och miljön är två områden som ligger Nystart Enköping varmt om hjärtat. Skolan är inte bara väldigt viktig i den kommunala verksamheten, den är också det område som har den största budgeten. Men; vi får inte låta skolan bli en ekonomisk mjölkkossa för att ha...