Omsorgen om våra äldre måste fungera!

Enköpings kommuns budget för Vård- och omsorgsnämndens verksamhet har diskuterats livligt den senaste tiden. Med all rätt! Trots att den politiska ledningen, med bland annat Nystart Enköping, ökat nämndens budget rejält i år aviserar nämnden fortsatta underskott (läs...

Nystarts Agneta säger nej till dubbelt arvode

Nystarts Agneta Malmgren lever som hon (och Nystart) lär. Agneta vägrade att ta emot dubbelt arvode för sitt uppdrag som lekmannarevisor, trots att kommunen ansåg att hon enligt reglerna hade rätt till det. När pengarna ändå betalades ut till henne skickade hon som...

Camilla och Fjärdhundra Sportklubb prisades

Camilla och Fjärdhundra Sportklubb prisades i Skolparken    Camilla Dahlgren och Fjärdhundra Sportklubb mottog sina priser i Nystart Enköpings Påsktävling i strålande sol på Nationaldagen i Skolparken.  Camilla hade skickat in det först öppnade rätta svaret, och...