Välkommen till Nystart Enköping

Nystart är ditt nya lokala parti som fokuserar på sakfrågor för Enköpings bästa. Med demokratiska värderingar utan blockpolitik deltar vi i det politiska arbetet i samtliga nämnder och styrelser.

Vad tycker du?

Debatt & Medier

Missa inte!