Nystart Enköping är även mandatperioden 2023-2026 representerat i samtliga nämnder och styrelser. Här är Nystarts ledamöter som valts in i nämnder, styrelser och andra förtroendeuppdrag. 

Se även bild och presentation av kandidaterna till Nystarts valsedel nedan.  

Kommunstyrelsen: Ordinarie Anders Wikman och Agneta von Schoting, ersättare Tuija Rönnback 

Miljö- och byggnadsnämnden: Ordinarie Johnny Karlsson, ersättare Martin Ancons

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: Ordinarie Per-Anders Staav, ersättare Thomas Ekblom 

Socialnämnden: Ordinarie Tuija Rönnback (ordförande), ersättare Johnny Eklund

Tekniska nämnden: Ordinarie Ingvar Magnusson, ersättare Sten Stabo 

Upplevelsenämnden: Ordinarie Anna Juhlin, ersättare Georgos Rönnback Karras

Vård- och omsorgsnämnden: Ordinarie Agneta von Schoting, ersättare Anne-Marie Lindström

Valnämnden: Ordinarie Tord Enström, ersättare Christer Löfgren

Enköpings kommuns moderbolag (Emab): Ordinarie Anders Wikman

Enköpings Hyresbostäder (EHB): Ordinarie Thomas Ekblom, ersättare Bo Wannberg

Ena Energi: Ordinarie Jan Clasenius

Direktionen för Räddningstjänsten: Ersättare Martin Ancons 

Kommunrevisionen: Agneta Malmgren 

Mälardalsrådet: Anders Wikman 

Arvid Erixons stiftelse: Ordinarie Tord Enström (ordförande)

Huvudman i Sparbanken: Fred Raghall

Kommunala finska samrådet: Ersättare Tuija Rönnback

Kommunala tillgänglighetsrådet: Ordinarie Anders Wikman (ordförande), ersättare Anna Juhlin  

Nämndemän i tingsrätten (2024-2027): Fred Raghall, Martin Ancons, Maria Lundgren  

Borgerlig begravningsförrättare: Anna Juhlin