Nystart Enköping är även mandatperioden 2023-2026 representerat i samtliga nämnder och styrelser. Här är Nystarts ledamöter som hittills valts in i nämnder, samt till andra förtroendeuppdrag (de kommunala bolagens styrelser väljs i vår). 

Se även bild och presentation av kandidaterna till Nystarts valsedel nedan.  

Kommunstyrelsen: Ordinarie Anders Wikman och Agneta von Schoting, ersättare Tuija Rönnback 

Miljö- och byggnadsnämnden: Ordinarie Johnny Karlsson, ersättare Anders Guth

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: Ordinarie Per-Anders Staav, ersättare Thomas Ekblom 

Socialnämnden: Ordinarie Tuija Rönnback (ordförande), ersättare Rolf Smedberg

Tekniska nämnden: Ordinarie Ingvar Magnusson, ersättare Sten Stabo 

Upplevelsenämnden: Ordinarie Anna Juhlin, ersättare Georgos Rönnback Karras

Vård- och omsorgsnämnden: Ordinarie Kim Jämsä, ersättare Anne-Marie Lindström

Valnämnden: Ordinarie Tord Enström, ersättare Christer Löfgren

Direktionen för Räddningstjänsten: Ersättare Martin Ancons 

Kommunrevisionen: Agneta Malmgren 

Mälardalsrådet: Anders Wikman 

Borgerliga begravningsförrättare: Anna Juhlin