FALSKT – Centern ifrågasatte inte det nya bidragssystemet.

Centerpartiets kommunalråd Ulrika Ornbrant gav sig i januari 2020 in i debatten på EP:s insändarsida om pensionärs- och funktionsrättsrörelsens möjligheter att ha synpunkter på att deras hyresfrihet kan försvinna när de hyr lokaler. Men det blev inte helt korrekt!

Nystart hade tidigare ifrågasatt i en insändare varför de kommunala råden för pensionärer och funktionsrättsrörelsen (KPR och KTR) inte fått ärendet på remiss, innan det togs upp i kommunfullmäktige. KPR och KTR är ju just remissinstanser i ärenden som berör dem.

Ulrika Ornbrant beskriver i sin insändare hur Centern agerade när ärendet om de nya bidragsreglerna hanterades i Upplevelsenämnden: “…ett förslag som togs av en enig nämnd efter att Centerpartiet yrkat återremiss för att förtydliga hur bidragsreglerna skulle påverka föreningarna”. Men det är inte sant!

I stället var det nämndens ordförande som representerar Kristdemokraterna som yrkade på återremiss,  och såväl Nystart Enköpings som Socialdemokraternas ledamöter yrkade billfall till återremissen. Det framgår tydligt av protokollet. Centerpartiet nämns överhuvudtaget inte i protokollet, tvärt emot vad Ulrika Ornbrant vill ge sken av.

Se Ornbrants insändare och protokollet här: