Nystarts Agneta Malmgren lever som hon (och Nystart) lär. Agneta vägrade att ta emot dubbelt arvode för sitt uppdrag som lekmannarevisor, trots att kommunen ansåg att hon enligt reglerna hade rätt till det. När pengarna ändå betalades ut till henne skickade hon som enda lekmannarevisor helt enkelt tillbaka dem till kommunen. 

Läs Enköpingspostens artikel nedan om Agneta och de dubbla arvodena (klicka för att förstora). 

Agneta Malmgren följde därmed den arvodesuppfattning som Nystart Enköping står för. Vi anser att politiker ska ha skälig ersättning, men att den ska vara rimlig. Därför röstade Nystart nej till de kraftigt höjda politikerarvodena, som en majoritet i  kommunfullmäktige röstade igenom sommaren 2022 inför valet samma höst.   

Det är de arvodesregler som nu gäller den här mandatperioden för de politiker som valdes 2022-2026. Nystart kommer att argumentera för sänkta arvoden när frågan hanteras på nytt inför nästa mandatperiod. Samtidigt anser vi inte att arvodena ska ändras under pågående mandatperiod, eftersom vi politiker inte bör besluta om våra egna arvoden. Dels skulle det bli en olycklig jävssituation. Dels har de nuvarande politikerna åtagit sig sina uppdrag utifrån givna förutsättningar, som det inte vore rättvist att ändra i efterhand. 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *