Nystart Enköping var i januari 2020 inblandat i en insändardebatt med kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund (M) om de kommunala rådens (KPR och KTR) delaktighet i frågor som berör dem.

Debatten inleddes med att Nystart i en insändare ifrågasatte varför inte det kommunala pensionärsrådet (KPR) och det kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) fått vara remissinstanser. Ärendet handlade om att dessa organisationer riskerade att bli av med hyresfriheten när de hyr lokaler.

KPR och KTR är kommunala råd som lyder under kommunstryrelsen. I deras reglemente står att de ska vara just remissinstanser i ärenden som berör dem. Därför yrkade Nystart på att ärendet om förändringar i deras hyresfrihet skulle skickas till dem på remiss, då ärendet avgjordes i kommunstyrelsen. Tyvärr röstades Nystart ned, bland annat av just KS-ordförande Ingvar Smedlund – men även av KPR:s egen ordförande Ulrika Ornbrant (C)!

Se Nystarts två insändare nedan, samt Ingvar Smedlunds svar däremellan.

Bilden överst är tagen vid en av de större medborgardialogerna under Nystarts tid i den politiska ledningen 2014-2018. Den gången diskuterades centrum, kulturhus och statt-tomten.