Lärarförbundets årliga ranking brukar starta en diskussion om tillståndet i skolan. Så även i år. Fackförbundets ranking används gärna som ett tillhygge i debatten, inte minst den politiska. Vi tycker att det är synd. Och lite missvisande.

Förbundets rapport visar till exempel att betygen för Enköpings elever står sig riktigt bra i förhållande till eleverna i resten av Sverige, som bäst på plats 69 av 290 kommuner och bäst i Uppsala län.  Och kurvorna pekar fortsatt uppåt.

Men när Lärarförbundet väger in en rad andra aspekter, som lärartäthet och andelen utbildade lärare (och ger dem särskild tyngd i rankingen), då placeras Enköping på plats 264 av 290. Orättvist, tycker vi, som anser att elevernas resultat och betyg är viktiga att fokusera på.

Eftersom debatten på sina håll handlar om att detta skulle vara ett tecken på skolans kris i Enköping, har vi författat denna insändare (som även finns HÄR):

Vi är stolta över Enköpings elever och lärare

Det är med glädje vi ser hur eleverna i Enköpings skolor lyckas allt bättre med sina studier. Jämfört med eleverna i övriga Sverige fortsätter den uppåtgående trenden i Enköping för fjärde året i rad.

Olika debattörer gör nu sitt bästa för att förtränga våra elevers resultat, ofta med hänvisning till Lärarförbundets senaste rapport där andra bakomliggande faktorer står i fokus. Men faktum kvarstår.

Enköping placerar sig nu på plats 105 av Sveriges 290 kommuner när man jämför det genomsnittliga meritvärdet för landets niondeklassare. Våra placeringar de senaste åren har varit 148-144-134-105.  

Utvecklingen för Enköpings elever är faktiskt ännu bättre när man tar hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor och andelen nyinvandrade elever. Enköpings meritvärde placerar sig då på plats 87 av 290, en uppgång från plats 197 på fyra år.

En annan viktig parameter är hur många elever som klarar godkänt betyg (G) i alla ämnen. Enköpings skolor når här sin bästa placering, när resultaten jämförs utifrån samma förutsättningar, med plats 69 av 290. Det är ett rejält skutt uppåt från plats 115 året innan, och klart bäst i Uppsala län.

Självklart ska vi fortsätta sträva efter en ännu bättre skola. Ur många aspekter. Inte minst ska alla ha samma chans att utveckla sitt allra bästa jag. Och kunna må bra.

Men låt oss vara ärliga och våga vara stolta över våra elever och lärare!

Rapporten visar även att lärarnas löneutveckling i Enköping åter vänt uppåt och att Lärarförbundets uppfattning om Enköpings kommun som avtalspart är den bästa på fem år (även om vi har långt till toppen).

Men vi ser också att andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år måste bli bättre. Därför satsar vi extra på just gymnasieskolan i vårt budgetförslag för 2018.

Det är beklagligt när Lärarförbundets rapport feltolkas eller används i dunkla syften. Oavsett om det görs av okunskap, i politiskt egenintresse eller med populistiska undertoner.    

Visst tål förutsättningar som lärartäthet och resurser, liksom lärarnas utbildningsnivå och friskhet, att diskuteras. Här finns mer att göra. Men att fackförbundets ranking av sådana förutsättningar tillåts få sådan orimlig tyngd i debatten, när de jämförande skolresultaten så tydligt pekar uppåt, tycker vi inte är schysst.

Enköpings elever och lärare förtjänar arbetsro och uppskattning. Inte motsatsen.

Läs även om Lärarförbundets ranking på kommunens hemsida HÄR.

Enköpings resultat i rapporten finns HÄR.

Ett exempel på hur man kan välja vilka glasögon man har på sig när man tolkar Lärarförbundets rapport ser vi i en krönika av Enköpings-Postens pensionerade chefredaktör Roger Pettersson. Här är ett kort utdrag ur den krönikan från EP 7 oktober 2017: