Fullmäktige har nu antagit Enköpings kommuns budget för 2018. För tredje året i rad är det en budget som presenterats av Nystart Enköping tillsammans med Socialdemokraterna. Nystarts Anna Svensson var en av många som talade för det egna partiets budget.

Vid budgetdebatten den 16 oktober var det tydligt att fokus är på kommunens kärnverksamheter under 2018, precis som NE och S har skrivit. Inte minst skolan, och särskilt gymnasieskolan, är ett prioriterat område. Även digital verksamhetsutveckling prioriteras.

Skattesatsen är oförändrad. Det blir alltså ingen skattehöjning heller 2018.

Läs mer om budgeten 2018 på Enköpings kommun hemsida genom att klicka HÄR.

Läs också Ena-Håbo-tidningens artikel när budgetförslaget lades HÄR.

Ett axplock ur 2018 års budget

  • Bland de särskilda satsningarna   märks digitaliseringsfonden på åtta miljoner kronor, som ska uppmuntra till digital verksamhetsutveckling.
  • En större satsning med fem extra miljoner kronor görs på Elevhälsans arbete med ungdomars psykiska hälsa.
  • Fyra extra miljoner kronor går också till bättre utbildningsresultat på gymnasieskolan.
  • Bland övriga satsningar märks en fortsatt utveckling av hamnområdet och en utveckling av kommunens torg för en miljon kronor vardera.
  • Även ett samarbetsavtal med funktionshindersrörelsen och en fond för kulturell utveckling på omvårdnadsboenden ingår i budgeten.
  • Med ytterligare fyra miljoner kronor i den treåriga satsningen på lärarlöner, har nivån nu höjts med tolv miljoner kronor.

Debattsugna Nystartare

Här ses några av Nystarts fullmäktigeledamöter i talarstolen. Klicka på respektive bild för att komma till deras anförande (uppladdningen kan ta en liten stund och uppspelningen fortsätter, så du får avbryta den själv).

Jan Clasénius (NE), ordförande i Valnämnden

Anna Svensson (NE), gruppledare

Ingvar Magnusson (NE), Tekniska nämnden

Anders Wikman (NE), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Björn Berg (NE), Vård- och Omsorgsnämnden