Enköpings kommuns budget för Vård- och omsorgsnämndens verksamhet har diskuterats livligt den senaste tiden. Med all rätt!

Trots att den politiska ledningen, med bland annat Nystart Enköping, ökat nämndens budget rejält i år aviserar nämnden fortsatta underskott (läs om 2024 års budget HÄR). Det är givetvis inte hållbart! 

Omsorgen om våra äldre, och alla andra som har ett stödbehov, måste komma i första rummet. Och för att det ska fungera måste vi ha koll på ekonomin. Det har visat sig att den kollen är bristfällig. 

För att säkerställa att kommunens resurser används på bästa sätt, ser vi i Nystart nu fram emot det utvecklingsarbetet som behöver göras. 

Vi vill poängtera att det inte handlar om att mana personalen att “springa fortare”. Tvärtom, de resurser vi förfogar över ska snarare användas för att ge alla bästa möjliga förutsättningar att göra bästa möjliga jobb. 

Tyvärr skapar sånt här arbete, och sådana här diskussioner, oro hos både dem vi är till för och hos vår viktiga personal. Därför behöver arbetet ske skyndsamt och med allra bästa transparens och information. 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *