Nu fokuserar vi på barn och unga, samt ökad trygghet i hela Enköping. Det är det tydliga budskapet i kommunens budget för 2024. Förslaget som antagits av kommunfullmäktige kommer från Nystart Enköping och de övriga fem partierna i den politiska ledningen.  

– Jag är stolt över att vi i Enköpings kommun går emot strömmen och så tydligt satsar på välfärden även i ekonomiskt bistra tider. Det är en investering i både människor och framtid. Ökad trygghet är vår röda tråd när vi förutom fokus på barn och unga också gör en historiskt stor satsning på omsorgen. Miljö och klimat, tillgänglighet och verksamhetsutveckling med digitalisering är andra områden vi satsar extra på, säger Anders Wikman (NE), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

I budgeten för 2024 sker följande särskilda satsningar:

  • 30,0 miljoner kronor i extra utökad budgetram till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • 25,1 miljoner kronor i extra utökad budgetram till vård- och omsorgsnämnden
  • 11,0 miljoner kronor för att utveckla verksamheter och arbetssätt genom digitalisering
  • 4,0 miljoner kronor till brottsförebyggande och uppsökande socialt arbete
  • 2,0 miljoner kronor till klimatsatsningar
  • 2,0 miljoner kronor till vägföreningar och arbetsresor med färdtjänst
  • 1,0 miljoner kronor till riktade insatser för barn och unga inom fritid och idrott
  • 0,8 miljoner kronor till social hållbarhet
  • 1,5 miljoner kronor till ökat rekryteringsstöd
  • 22,0 miljoner kronor för särskilda satsningar på vissa personalgrupper

Läs mer om budgeten på kommunens hemsida HÄR, där det också finns länkar till hela budgeten.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *