Den demokratiska öppenheten utmanas alltmer i Enköping. Efter ett diffust beslut – som det är oklart vem som fattat och när det gjordes – får Enköpingsborna inte längre se beslutsunderlagen till kommunstyrelsens viktiga utskott förrän efter att besluten fattats.

Delaktighet och demokrati är hjärtefrågor för Nystart Enköping. När vi upptäckte detta märkliga ”beslut” reagerade vi starkt. Nedanstående insändare publicerades i Enköpings-Posten den 2 februari och i Mitt i Enköping den 4 februari 2022 (sid 12, klicka HÄR) .  Texten finns också i sin helhet under insändaren. NYHET: Vad tycker du? Nu kan du berätta vad du tycker! Lämna en kommentar i något av våra kommentarfält, se längst ned på exempelvis den här sidan.

Du som har tillgång till EP:s material kan läsa vad de skriver om den minskade insynen, klicka på rubrikerna:

Minskar insynen i kommunen: ”Späder på politikerförakt

– Jag vet att man inte bryter mot lagen genom att göra så här men det är inte förbjudet att låta folk få veta vilka frågor vi politiker arbetar med. Snarare späder det på politikerföraktet att undanhålla medborgarna informationen, säger Anders Wikman (NE).

– Ska vi stänga ute medborgarna ännu mer? Det här motverkar ju våra mål om att istället öka delaktigheten och demokratin, säger Anders Wikman. 

EP: Varför inte låta allmänheten veta vad ni diskuterar?

– De flesta beslut är ju inte intressant för allmänheten. Och sen blir ju det som läggs ut på hemsida väldigt lätt en sanning, även om det står att det är ett förslag i ett tidigt skede, säger Plex-utskottets ordförande Ulrika Ornbrant (C). 

EP: Ulrika Ornbrant tycker inte att den nya ordningen påverkar demokratin negativt i kommunen.

– Inte på något sätt. Men det lägger ansvaret på politikerna att ha en dialog i tidigare skeden med medborgarna. Vi kan inte förvänta oss att folk ska läsa på nätet, förstå och reagera. Vi behöver ha dialoger, både enskilda partier och som kommun i form av medborgardialoger, säger Ulrika Ornbrant.

 

”Det blir mer låst om vi lägger upp dokumenten”

– Om handlingarna med de första förslagen då är offentliggjorda innan sammanträdena kan det bli missuppfattningar. Som jag ser det handlar det om en tydlighet, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M).

EP: Men den som är berörd av ett ärende som plex ska ta beslut om, ska den inte kunna läsa handlingarna innan beslutet tas?

– Jag måste passa på den frågan. När det gäller plex är det Ulrika Ornbant som är ansvarig, och jag måste erkänna att jag inte vet vad som står i arbetsordningen för plex, säger Peter Book.

Expert: ”En sorglig utveckling av demokratin”

-Det borde ligga i politikernas intresse att underlag till beslut kommer ut innan besluten fattas, säger tryck- och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke. 

– Det är ju närmast att underkänna sin egen förmåga att ta fram tillräckliga underlag till beslut. Har man fört upp ärendet till utskottet har man ju gjort bedömningen att ärendet är moget för beslut, då är det ju hyfsat färdigberett, säger Nils Funcke. 

Ingen god idé att antyda att väljarna är dumma

Roger Pettersson, krönikör i EP: ”Peter Book (M), kommunstyrelsens ordförande, säger att det är risk att folk kan förväxla förslag med beslut. Det är en av orsakerna till att allmänheten inte ska få se handlingarna inför kommunstyrelsens utskott och plex-utskottet. Det är två av kommunens absoluta maktcentrum. 

I klartext anser han att väljare i Enköping är så dumma att de inte kan skilja på förslag och beslut. Det är ett väldigt oklokt argument, kanske till och med dumt, och dessutom ett beslut (det är väl ett beslut?) som signalerar att han inte vill ha hjälp eller delaktighet av invånarna, men begränsa deras insyn.

Här är ett förslag till alla politiker. Antyd inte under ett valår är att väljare är dumma i huvudet. Det är ingen bra valstrategi.”

I tidningen Mitt i Enköping finns den 11 februari 2022 såväl en artikel som två insändare i detta ämne. Samt en annons för Nystart (se den längre ned på denna sida). Hela tidningen hittar du HÄR.

Läs även Nystarts tidigare insändare när den politiska ledningen M+C+L+KD+MP – med stöd av SD – förra gången inskränkte medborgarnas insyn i kommunstyrelsen, klicka HÄR.

Enköpingsbornas insyn begränsas steg för steg

Enköpings kommun blir en alltmer sluten politisk organisation, där medborgarnas insyn begränsas steg för steg. Förra året beslutade M+C+L+KD+MP med stöd av SD att stänga ute Enköpingsborna från delar av kommunstyrelsens möten.

Nu har plötsligt ”någon” även bestämt att handlingarna till kommunstyrelsens utskottsmöten ska vara hemliga för Enköpingsborna inför mötena. På kommunens hemsida står nu:

”Tidigare har vi på kommunens webbplats publicerat underlagen till kommunstyrelsens utskott innan sammanträdena har ägt rum. Vi kommer inte längre att lägga ut utskottens underlag i det här tidiga skedet, eftersom underlagen är mestadels arbetsmaterial som kan komma att förändras. Vi kommer fortsätta att publicera agendan för mötet och protokoll från de möten som varit. När protokollet publiceras kommer också underlagen till de beslut som är fattade att publiceras.” 

Enköpingsborna ska alltså få läsa handlingarna först en tid efter att besluten är fattade! Det är ännu ett beklagligt avsteg från den öppenhet som gällt i Enköping, även om det inte är formellt juridiskt fel.

Om inte Enköpingsborna får läsa vad ärendena handlar om förrän besluten är fattade, hjälper det föga att kommunen skriver: ”Du kan givetvis fortfarande lämna dina åsikter eller synpunkter till de olika ärenden som ska diskuteras på mötet.”

Särskilt anmärkningsvärt blir det i kommunstyrelsens Plan-, mark- och exploateringsutskott (Plex). Utskottet fattar självständiga beslut i viktiga frågor, exempelvis detaljplaneförslag och anvisningar om att sälja kommunal mark.

Man kan också fråga sig vem som tycker sig ha rätten att besluta om att handlingar till politiker ska vara hemliga före besluten. Som vice ordförande i Plex-utskottet, och ledamot i arbetsutskottet, har jag varken hört talas om att det varit ett problem att handlingarna är offentliga, eller att de nu plötsligt ska hemlighållas.

Delaktighet och demokrati är hjärtefrågor för Nystart Enköping. Därför kommer jag naturligtvis att ifrågasätta detta på kommande Plex-möte. Men då frågan berör alla Enköpingsbor tycker jag också att det är på sin plats att den som beslutat att hemlighålla handlingarna förklarar sig här i EP.

På kommunens hemsida kan vi läsa att inget av målen för delaktighet och demokrati är på väg att nås i fullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023. Man förstår varför!

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.