Många undrar vad som händer på statt-tomten just nu (bilden är från ett tidigare arbete på tomten). Fakta är att företaget Vi Invest under hösten 2023 fått ett förlängt markanvisningsavtal. Det innebär att de under två år har ensamrätt på att projektera en hotellbyggnad på statt-tomten och att medverka i framtagandet av en ny detaljplan. 

Vi i Nystart Enköping röstade för att Vi Invest skulle få behålla det dåvarande markanvisningsavtalet, och därmed få visa upp sina planer innan det löpte ut våren 2024. 

Men nu har en majoritet i kommunens plex-utskott (plan, mark och exploatering) beslutat om en förlängning till hösten 2025, och vi ser fram emot snabba resultat. 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *