Välkommen till Nystart Enköping

Nystart är ditt nya lokala parti som fokuserar på sakfrågor för Enköpings bästa. Med demokratiska värderingar utan blockpolitik deltar vi i det politiska arbetet i samtliga nämnder och styrelser.

Valet 2018

Anders hörna

Oro för svag ny politisk ledning

Enköping fick den 1 november en ny politisk ledning – dessvärre en svag sådan. Det blir allt tydligare att farhågorna nu besannas om att den stora minoritetskoalitionen M+C+L+KD+MP) inte får igenom sin minoritetspolitik....

Debatt & Medier

Politik i fokus

Missa inte!