Det kritiserade avtalet om ett bygge på statt-tomten rivs upp. Det är resultatet av att markanvisningsavtalet med Vi Invest överklagades av flera Enköpingsbor till förvaltningsrätten.

Den politiska ledningen har kommit fram till att det behövs ett nytt avtal. Priset på marken ska nu i stället bestämmas när en ny detaljplan vunnit laga kraft, och marken ska inte säljas förrän Vi Invest fått bygglov.

När det avtal som nu ska rivas upp beslutades av Plex-utskottet i oktober 2020 röstade Nystart Enköping som enda parti nej till avtalet. Orsaken var just att det delvis saknades en värdering av marken. Vi ansåg även att priset var för lågt i förhållande till andra försäljningar i området. Nystart varnade för att avtalet inte skulle hålla vid en närmare granskning, och att vi därmed skulle tappa ännu mera tid i statt-processen.

Över ett år senare har vi facit; just det som Nystart varnade för har hänt.

På initiativ av Nystart Enköping debatterades frågan i kommunfullmäktige den 19 oktober 2020. Nystart vädrade där vår oro kring den uteblivna värderingen och det låga priset, och kritiserade hemlighetsmakeriet i samband med beslutet.

Politiska debatter kan vara intensiva dagsländor som snabbt glöms bort och förpassas till den offentliga skräptunnan. Om det som sägs verkligen ska betyda något kan det vara värdefullt att ibland se en debatt med facit i hand.

Så; se diskussionen om det avtal som nu ska rivas upp –  och hur det försvarades i fullmäktige 2020 av Plex-utskottets ordförande Ulrika Ornbrant (C) och kommunstyrelsens dåvarande ordförande Ingvar Smedlund (M) – klicka HÄR.

NYHET: Vad tycker du? Nu kan du berätta vad du tycker! Lämna en kommentar i något av våra kommentarfält, se längst ned på exempelvis den här sidan.

Du som har tillgång till Enköpings-Postens material kan läsa deras artikel från 5 februarti 2022 HÄR. Här nedanför kan du också läsa en artikel ur Mitt i Enköping (oktober 2020) om det kritiserade avtalet,  Nystart Enköpings insändare i samma tidning samt tidningens artikel från februari 2022 om hur det gick.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *