Äntligen ser vi ut att kunna få läktare, omklädningsrum och speakertorn vid konstgräs- och rugbyplanen på Korsängsfältet.

Processen är nu igång efter beslut i Upplevelsenämnden och Tekniska nämnden. Men vi i Nystart förstår inte varför det tog så lång tid. Inte förrän vi uppmärksammade frågan i kommunstyrelsen våren 2021 tog det fart.

Det borde egentligen inte ha varit en debatt överhuvudtaget. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2020 att bevilja medel för bygget. Pengar sattes av redan i 2021 års budget. Föreningslivet jublade. Och upplevelsenämnden lade in bygget i årsplanen för 2021.

Därmed borde saken ha varit klar. Investeringsprocessen kunde dra igång med Verksamhetens beslutsunderlag, Startbeslut och allt annat som behövs för att bygget ska kunna upphandlas och komma igång. Men så enkelt är det inte med nuvarande minoritetsstyre!

Någonting hängde upp sig längs vägen. Upplevelseförvaltningens tjänstemän hävdade att de inte fick dra igång processen, och inte ens kommunstyrelsen kunde – på en rak fråga från Nystart – ge klart besked på om ett fullmäktigebeslut gäller, eller om tjänstemän på någon diffus nivå kan sätta sig över ett fullmäktigebeslut. Den frågan borde vara enkelt att svara på!

Det här “solklara” svaret fick i stället Nystart av styret på kommunstyrelsen den 23 mars 2021, via tjänstemännens underlag:

“Med hänsyn tagen till den stora investeringsvolym som Enköpings kommunkoncern har och står inför, krävs ytterligare och en djupare beredning för att bl a utröna om det finns möjligheter till samordning med andra investeringsprojekt.
Beredningen väcker ett antal frågor som behöver klargöras, vilket medför att beslutsunderlaget inte hinner bli klart till kommunfullmäktiges beslut om budget 2022. Om investeringen prioriteras i kommunfullmäktiges beslut om budget 2022
behöver ytterligare beredning ske för att utveckla och kvalitetssäkra beslutsunderlaget.”

Signalerna från styret var att “tjänstemännen” missuppfattat investeringsprocessen. Det har vi svårt att tro, den brukar de förstå i andra sammanhang. Nystart tror att skon klämde någon annanstans. Men var?

Du som har tillgång till Enköpings-Postens material kan läsa flera artiklar här nedan, med Nystarts tydliga stöd för bygget. Klicka på rubrikerna:

* Nu finns 20 miljoner för bygget på Korsängen

* Läktarbygget kan försenas

* Varför tillåts inte projektet starta?

* Hinner inte tas med i nästa budget