Det pågår en märklig debatt om ett investeringsbeslut i Enköping. Det gäller bygget av läktare, omklädningsrum och speakertorn mellan konstgräs- och rugbyplanen på Korsängsfältet.

Det borde egentligen inte vara en debatt överhuvudtaget. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2020 att bevilja medel för bygget. Pengar sattes av redan i 2021 års budget. Föreningslivet jublade. Och upplevelsenämnden lade in bygget i årsplanen för 2021.

Därmed borde saken vara klar. Investeringsprocessen kan dra igång med Verksamhetens beslutsunderlag, Startbeslut och allt annat som behövs för att bygget ska kunna upphandlas och komma igång. Men så enkelt är det inte med nuvarande minoritetsstyre!

Någonting har hängt upp sig längs vägen. Upplevelseförvaltningens tjänstemän hävdar att de inte får dra igång processen, och inte ens kommunstyrelsen kan – på en rak fråga från Nystart – ge klart besked på om ett fullmäktigebeslut gäller, eller om tjänstemän på någon diffus nivå kan sätta sig över ett fullmäktigebeslut. Den frågan borde vara enkelt att svara på!

Det här ”solklara” svaret fick i stället Nystart av styret på kommunstyrelsen den 23 mars 2021, via tjänstemännens underlag:

”Med hänsyn tagen till den stora investeringsvolym som Enköpings kommunkoncern har och står inför, krävs ytterligare och en djupare beredning för att bl a utröna om det finns möjligheter till samordning med andra investeringsprojekt.
Beredningen väcker ett antal frågor som behöver klargöras, vilket medför att beslutsunderlaget inte hinner bli klart till kommunfullmäktiges beslut om budget 2022. Om investeringen prioriteras i kommunfullmäktiges beslut om budget 2022
behöver ytterligare beredning ske för att utveckla och kvalitetssäkra beslutsunderlaget.”

Fortsättning följer alltså. Vad är ett beslut värt i kommunens högsta beslutande instans, dvs fullmäktige, under nuvarande politiska styre? Vi får väl se…

Signalerna från styret är nu att ”tjänstemännen” missuppfattat investeringsprocessen. Det har vi svårt att tro, den brukar de förstå i andra sammanhang. Nystart tror att skon klämmer någon annanstans. Men var?

Nu är det upp till bevis. Vid ett möte med fotbolls- och rugbyföreningarna utlovade styret en snar återkoppling. Den ser vi fram emot. Nystart anser att ett fullmäktigebeslut ska respekteras, en kommun är en politiskt styrd organisation. Sätt igång processen för bygget snarast!

Du som har tillgång till Enköpings-Postens material kan läsa flera artiklar här nedan, med Nystarts tydliga stöd för bygget. Klicka på rubrikerna:

* Nu finns 20 miljoner för bygget på Korsängen

* Läktarbygget kan försenas

* Varför tillåts inte projektet starta?

* Hinner inte tas med i nästa budget