Vem granskar och beskriver den politiska och kommunala vardagen i dagens medievärld?

Frågan aktualiseras av en krönika i Enköpings-Posten (EP 5/11-21, klicka HÄR om du har tillgång till EP:s material). Krönikören Roger Pettersson tycker att det borde framgå av nyheterna på kommunens hemsida om politiska beslut har fattats i enighet eller inte, liksom att nyheterna ska framställas mer neutralt (kommunens nyhet finns HÄR).

Så kan man tycka. Det är alltid intressant när nyheter och politik diskuteras. Som politiker och journalist hänger jag gärna på. Frågan är vad som är kommunens uppgift när beslut kommuniceras, vad som är lämpligt – och vilket ansvar den lokala journalistiken har? Låt oss reflektera tillsammans.

Roger Pettersson skriver:

“I dag tänkte jag ta upp nyheter med förbättringspotential. Så här skriver Enköpings kommun på sin hemsida:

”Utvecklingen av Lillsidan går framåt. Under måndagen tog kommunfullmäktige flera beslut som gynnar den hållbara utvecklingen i Enköpings kommun.”

Pettersson skriver vidare: Det handlar om att en del av Lillsidan som nu är ett industriområde ska bli ett bostadsområde. Fullmäktiges majoritet röstade ja till ett exploateringsavtal.Vem som har skrivit det framgår inte. Jag förmodar att det är någon kommunikatör.

Ingenstans i den texten står det att det var ett omtvistat beslut i fullmäktige och att tre partier reserverade sig mot beslutet. De tycker att området blir för tätt bebyggt och har för lite grönområden och mötesplatser. För många människor på för liten yta.

Oavsett vad man tycker i sakfrågan så ska kommunens skattefinansierade hemsida vara en plats för opartisk och relevant information till medborgarna och inte en plats för propaganda för att majoriteten tar bra beslut. Oavsett vilka partier som styr.

Det som bekymrar mig mest att inte politikerna inser det. Inte ens oppositionen, vad det verkar. Om du vill veta vad oppositionen tycker och varför så finns det att läsa i själva protokollet.

Jag förstår vad Roger Pettersson menar. Nystart Enköping var ett av de partier som röstade emot beslutet och reserverade sig, bland annat för att det blir för många människor på för liten yta.

Jag uppskattar också att han drar en lans för alla partiers åsikter och betydelse i vår demokrati. Jag noterar vidare att det som bekymrar Pettersson mest är att inte politikerna inser det. “Inte ens oppositionen, vad det verkar” skriver han.

Jodå, Roger, oppositionspolitikerna i Nystart Enköping inser det. Men håller vi med dig i sakfrågan?

  1. Jag håller med om att formuleringen “beslut som gynnar den hållbara utvecklingen i Enköpings kommun” är utmanande, eftersom Nystart och flera andra partier inte tycker så. Sådana värderingar kan vi gärna slippa på kommunens hemsida. Det gäller att landa på rätt sida om gränsen mellan information och propaganda, när kommunanställda kommunikatörer ska beskriva sin uppdragsgivares beslut.
  2. Samtidigt har jag förståelse för att huvudpoängen på kommunens hemsida är att berätta vad som beslutats, dvs vad en majoritet kommit fram till…
  3. …och jag vet inte om jag vill att kommunens kommunikatörer ska inveckla sig i en beskrivande text om vilka partier som tyckte vad. Då kan nya problem uppstå med urval och annat som tangerar vanlig nyhetsvärdering (varför beskrivs vissa partiers uppfattning utförligare än andras etc). Sådant har vi ju de lokala medierna till, de är proffs på sånt, eller? Se nedan. Men, det borde framgå om det var ett enhälligt beslut eller inte.
  4. Så; Önskvärt är att kommunens hemsida neutralt berättar vilket beslut som är fattat, samt om det var ett enigt beslut eller inte. Eventuella motsatta åsikter, yrkanden, särskilda yttranden och reservationer framgår mycket riktigt av protokollet – som kommunens text förstås ska direktlänka till utan krångliga vidarelänkar, så att läsaren enkelt hittar det.

Men, så var det det här med den lokala journalistikens roll i samhällsdebatten och demokratin. Tack och lov har Enköping lokala tidningar som berättar och granskar. Till exempel Enköpings-Posten har väl beskrivit den häftiga debatt som föregick beslutet om exploateringen av Lillsidan?

Nej, EP har inte ens berättat för sina läsare att detta viktiga beslut överhuvudtaget är fattat av Enköpings kommunfullmäktige, än mindre om den politiska oenigheten och argumenten i debatten!

I rättvisans namn ska skrivas att EP tidigare berättat både om planerna och de avvikande åsikterna, bland annat Nystarts. Men nog borde väl själva beslutet i fullmäktige – som inte var självklart – ha redovisats för EP:s läsare också? Liksom debatten. Den lokala, oberoende journalistiken blir ju allt viktigare i de sociala mediernas tidevarv!

Nåja, tack för att du startat en intressant debatt, Roger. Den föranleder mig att väcka frågan i kommunstyrelsen. Fortsättning följer…