Enköping fick den 1 november en ny politisk ledning – dessvärre en svag sådan. Det blir allt tydligare att farhågorna nu besannas om att den stora minoritetskoalitionen M+C+L+KD+MP) inte får igenom sin minoritetspolitik.

Koalitionens nederlag på den nya mandatperiodens första fullmäktigemöte, då de förlorade omröstningen om fullmäktigs ordförande, var bara en första fingervisning.

Den politiska ledningen fick den 3 december inte heller gehör i fullmäktige för deras  verksamhetsplan med budget. Därmed är det oppostionens (NE och S) politik de ska genomföra det kommande året!

Nystart Enköping och Socialdemokraterna är nu politiska “beställare”,  medan det politiska “styret” M+C+L+KD+MP är “utförare”. Dessutom ytterst på uppdrag av oppositionens ordförande i fullmäktige, Rolf Karlsson (S).

Det var just det här vi varnade Ingvar Smedlund (M) för, när han valde bort de möjliga alternativ som kunde ha givit Enköping ett stabilt styre med egen majoritet. Tyvärr lyssnade han inte.

Den moderatledda alliansen, som utökats med Miljöpartiet, beslutade sig efter valet för att söka stöd i fullmäktige för en fempartikoalition. Eftersom andra möjliga majoriteter därmed blockerades kan M+C+L+KD+MP bilda ett politiskt styre, trots att de bara samlar 23 av fullmäktigs 51 mandat.

Problemet med att styra i så svag minoritet visade sig redan på fullmäktiges första omröstning, då det nya styrets kandidat till fullmäktigeordförande röstades bort. Jan Fredriksson (C) fick se sig besegrad av Rolf Carlsson (S) med röstsiffrorna 20-31.

Till skillnad från den gångna mandatperioden, då NE+S haft egen majoritet i nämnder och styrelser (inklusive kommunstyrelsen), kommer det nya styret att vara i minoritet i alla sammanhang.

Oppositionspartierna (NE, S, V och SD) är nu alltså i majoritet inte bara i fullmäktige, utan även i nämnder och styrelser. Partierna, enskilt eller tillsammans, blir vågmästare för allt som ska beslutas!

Nystart Enköping beklagar att alliansen tillsammans med MP valde att söka stöd för detta minoritets-alternativ. Oavsett vilka partier som ingår, behöver Enköping en stark politisk ledning. Det är inte det här.

Nystart har i förhandlingarna efter valet förordat ett mittenstyre, där Nystart är berett att ingå tillsammans med antingen Centern eller Moderaterna. Tyvärr har de partierna inte velat medverka till det.

Och eftersom Nystart är så tydligt med att vi inte tror på den “cementerade blockpolitiken”, har vi inte velat bilda ett renodlat högerblock med alliansen under ledning av Moderaterna. Vi tror inte heller på en politisk ledning där hela fem partier ska enas om en gemensam politik.

Enköping står, likt de flesta andra svenska kommuner, inför stora utmaningar. Inte minst ekonomiska. Då behövs ansvarsfulla politiker, som ger tjänstemannaorganisationen bra förutsättningar att fortsätta utveckla Enköping. Det ansvaret kommer Nystart Enköping att ta, Nystart kommer att vara ett konstruktivt oppositionsparti.

När nu oppositionspartierna är vågmästare och avgör den politiska utvecklingen, ser vi inom Nystart fram emot att få motsvara våra väljares förväntningar om att få så mycket gehör  som möjligt för vår politik. För Enköpings bästa.