Nystarts förslag om att detaljplaner ska utvärderas vann gehör. Nu ska kommunen kontinuerligt granska om planerad byggnation blir som det var tänkt när detaljplaner antogs.

Att bygga samhälle är ju en process som tar tid. Först efter kanske 5-10 år står husen färdiga, så att man kan se om det blir som politiker och tjänstemän ville när detaljplanen antogs. Under den tiden kan både politiker och tjänstemän ha bytts ut.

Nystart Enköping tycker att detaljplaner behöver utvärderas när husen väl står på plats så att vi kan lära av tidigare, eventuella misstag.

Därför visade vi med ett par exempel att behovet av utvärdering finns – där det inte riktigt blev som vi trodde – och vårt förslag om utvärderingar gick igenom i kommunstyrelsens plex-utskott. På bilden ovan var det t.ex. tänkt att detaljplanen skulle medge en förskola eller högst fyra villatomter. Det blev uppemot 20 radhus!

Läs om Nystarts förslag HÄR (först kommer tjänstemännens svar, under det finns Nystarts förslag).

Här är beslutet: