Nystart Enköping ville i budgetförslaget för år 2020 att 100 miljoner kronor under fyra år omfördelas till operativ verksamhet. Pengarna skulle gå till verksamheter som direkt vänder sig till våra medborgare, som skolan och omsorgen.

En annan större satsning var digital verksamhetsutveckling för 10,2 miljoner kronor.

Dessvärre vann Nystarts budgetförslag inte gehör i fullmäktige den 10 juni, utan det politiska styrets budgetförslag vann omröstningen med stöd av Sverigedemokraterna.

Nystart ville bland annat även freda det ideella föreningslivet och motsätter sig den styrande minoritetens (M+C+L+KD+MP) förslag att sänka föreningsbidragen samtidigt som lokalhyrorna höjs.

Nystart har det största överskottsmålet i de fem budgetförslag som partierna presenterat, 37 miljoner kronor. Med tanke på de stora investeringar Enköping står inför, och att skatteintäkterna inte lär öka i motsvarande utsträckning, anser vi att överskotten behövs.

Nu får den styrande minoritetskoalitionen, tillsammans med Sverigedemokraterna, ta ansvar för de konsekvenser som den beslutade budgeten medför.

Klicka på länken nedan så kommer du till Nystarts förslag:

Nystart Enköpings budgetförslag 2020