Enköpings nya minoritetsstyre har beslutat att göra besparingar på verksamheterna vid träffpunkterna på kommunens omsorgsboenden. Nystart Enköping säger nej till den försämringen.

I en insändare i Enköpings-Posten den 17 juli 2019 utvecklar vi vår ståndpunkt. Här är hela insändaren:

Det är med stor oro vi ser hur Enköpings minoritetsstyre M+C+L+KD+MP tillsammans med Sverigedemokraterna fattar kortsiktiga beslut som försämrar vardagen för många Enköpingsbor.

Neddragningarna på träffpunkterna vid omvårdnadsboendena är det senaste exemplet. Nystart Enköping röstade nej till förslaget och vi reserverade oss mot beslutet i Vård- och omsorgsnämnden.  

Försämringarna kommer att drabba många äldre negativt och kan bli kostsamma för kommunen.

Nystart delar Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning inför beslutet om vad som kan ske om träffpunkterna inte fyller samma funktion som i dag: 

”Personer blir låg- och inaktiva med ökad risk för fysisk och psykosocial ohälsa. Detta skulle kunna medföra en risk att personer i större utsträckning ansöker om andra insatser, exempelvis hemtjänst, då deras allmäntillstånd försämras över tid jämfört med om de deltog i sådana aktiviteter som träffpunkterna i dag erbjuder.”

 I stället för att ”osthyvla” Enköping in i framtiden anser Nystart att kommunen kan frigöra resurser genom strukturella åtgärder som flyttar medel till operativ verksamhet. Vi kan också spara pengar genom att samarbeta mer med exempelvis andra kommuner.

Det är noterbart att C och MP står bakom neddragningar runt om i kommunen på bland annat Gläntan (Fjärdhundra), Tallgården (Grillby), Liljegården (Örsundsbro) och Åsundagården (Hummelsta).

Liksom att de gör det med hjälp av Sverigedemokraterna, som nu bekänner färg och använder sin vågmästarroll till den här typen av försämringar för många äldre Enköpingsbor.

Att moderater och kristdemokrater närmar sig Sverigedemokraterna har vi vant oss vid på riksplanet.

Här i Enköping har de – tillsammans med miljöpartister, liberaler och centerpartister – bildat ett styre som gjort sig beroende av just Sverigedemokraterna.

Effekten av den politiken ser vi nu.

/Anders Wikman, gruppledare Nystart Enköping

Kim Jämsä, ledamot Vård- och omsorgsnämnden

Anne-Marie Lindström, ersättare Vård- och omsorgsnämnden