Äntligen ska vi få veta varför bygget av Enköpings nya badhus blir så mycket dyrare än fullmäktige beslutat. Och vi ska få en “second opinion” av en fristående jurist i frågan om kommunen bör ingå en överenskommelse med entreprenören om extrakostnaderna.

Tack vare Nystart Enköpings yrkanden i tekniska nämnden den 28 oktober stoppades den föreslagna överenskommelsen. I stället ska vi nu få veta mer, innan frågan kommer upp för beslut igen.

Här är en insändare som Nystart publicerat i Enköpings-Posten och Mitt i Enköping.