Nystart Enköping välkomnar beskedet om att det finns aktörer som vill bygga hotell på Statt-tomten. Men vi är oroliga att den märkliga hanteringen av ärendet resulterar i nya turer i statt-följetongen, som kan fördröja bygget ytterligare.

Det som oroar oss är främst att kommunen enligt markanvisningsavtalet är beredd att sälja tomten så långt under marknadspris. Enköpingsborna går inte bara miste om tiotals miljoner kronor, som kunde använts till skolan och omsorgen. Risken finns också att det är ett otillåtet statsstöd, som kan krångla till processen och affären framöver. Överklaganden från en Enköpingsbo och ett annat hotellföretag har visat att själva markanvisningen inte anses vara en fullföljd försäljning, men frågan är vad som händer den dag det är dags att skriva ett riktigt köpekontrakt.

Det är även oklart hur högt huset behöver bli för att allt enligt avtalet ska få plats. Det gäller att det förankras på ett bra sätt hos Enköpingsborna, så att det inte blir nya problem. Och då ger starten – att smyga igenom ärendet utan att det stod på den politiska dagordningen inför beslutet – inte de bästa vibrationerna.

Vi i Nystart Enköping hoppas verkligen att detta kan vara början på resan mot en hejdundrade invigningsfest på statt-tomten. Men det politiska styret, med Ingvar Smedlund (M) och Ulrika Ornbrant (C) i spetsen, har valt att inleda den resan på ett oroväckande sätt. Vår ambition är att de frågetecken de lämnar efter sig ska redas ut så snart som möjligt, så att frågorna inte växer till ett större problem längre fram.

Här nedan är en insändare som Nystart publicerat om vår oro i Enköpings-Posten och Mitt i Enköping. Se även Mitt i Enköpings artiklar om statt-tomten HÄR.