Interpellation och insändare!

Den politiska debatten har efter valet helt överskuggats av den nya politiska ledningens hastigt sammankallade presskonferens om besparingar i välfärden.

Nystart Enköping ser med oro hur det politiska styret (M+C+KD+L+MP) skapat en debatt som upprört många grupper i samhället. Det är ingen överedrift att påstå att insändarsidorna svämmat över i protest mot de förslag på nedskärningar som den nya politiska ledningen presenterat.

Förtroendet för budgetprocesen inför år 2020, som ska hantera alla de här förslagen, är nu rejält naggat i kanten.

Nystarts har därför begärt en interpellationsdebatt om detta med kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund (M). Debatten kommer att äga rum på kommande möte med kommunfullmäktige den 15 april.

Här är bakgrunden och de frågor vi ställt (se även vår insändare längre ned).

 Interpellation om föreslagna besparingar

  Ställd till kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund (M).

Måndagen den 28 januari deltog kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund (M) och förste vice ordförande Ulrika Ornbrant (C) i en pressträff, där förvaltningarna presenterade besparingsförslag för Enköpings kommun.

Flera politiker har varit kritiska mot denna hastigt sammankallade pressträff, där besparingsförslag presenterades utan politisk förankring.

Oron, irritationen och ilskan är stor även inom grupper i samhället, som känner sig hotade av förslagen.

Vi inom Nystart Enköping ser allvarligt på hur det här agerandet skadat förtroendet för kommunen i allmänhet och politiken i synnerhet.  Vi anser att det finns andra och bättre sätt att skapa dialog och debatt, än att ensidigt basunera ut oroande nedskärningar.

Extra olyckligt blir det när kontroversiella neddragningsförslag offentliggörs utan politiskt stöd. Flera av förslagen verkar inte ens de politiker som deltog i pressträffen själva stå bakom.

 Därför vill vi att kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund (M) svarar på följande frågor:

  1. Vilka åtgärder tänker du vidta för att återupprätta förtroendet för den politiska processen inför det kommande beslutet om 2020 års budget?
  1. Sedan ett antal oroande, politiskt oförankrade besparingsförslag presenterades på pressträffen, har flera av förslagen mötts av omfattande protester och redan dragits tillbaka. Till exempel neddragningar på seniorgym, dagbarnvården i Österunda och tillfälligt stopp i sociala investeringsfonden.

Samtidigt skriver Ingvar Smedlund och Ulrika Ornbrant på Enköpings-Postens insändarsida: ”Man kan inte bara prata om vikten av besparingar. Man måste också vara beredd att fatta de tuffa politiska besluten som krävs. Det ansvaret är vi beredda att ta”.

Vilka tuffa politiska beslut syftar ni på, vad återstår sedan ni backat efter kritik i ovanstående exempel? Är en indragning av funktionen som äldreombudsman ett ”tufft beslut” som ni tänker försöka genomdriva?   

  1. Det är ingen tvekan om att Enköpings kommun, likt de flesta andra svenska kommuner, står inför ekonomiska utmaningar. Samtidigt resulterade den gångna mandatperioden 2014-2018 under Nystart Enköpings och Socialdemokraternas ledning i ett ekonomiskt överskott på ca 200 miljoner kronor, som kan användas till exempelvis nya förskolor och skolor. Dessa dubbla budskap är det viktigt att förklara.

Anser du att den pressträff ni medverkade i bidrog till att få acceptans i samhället för de ”tuffa besparingar” som ni säger er vara beredda att vidta?      

Anders Wikman, Gruppledare Nystart Enköping

 

Här är också Nystarts insändare som vi publicerade i Enköpings-Posten redan den 7 februari 2019. Klicka på insändaren för att förstora den (hela texten finns också längre ned).

Smekmånaderna är över

Ett halvår efter valet borde smekmånaden med råge vara över för Enköpings nya politiska ledning. Men vi är nu allvarligt oroade över bristen på initiativ hos den styrande minoriteten M+C+MP+KD+L.

Det enda vi hört ifrån dem är Ingvar Smedlunds (M) och Ulrika Ornbrants (C) illa förberedda presskonferens med hot om besparingar, som helt saknade politisk förankring.

Låt oss ta EP:s artikelserie om kransorterna som exempel.  Det tydligaste beskedet om koalitionens syn på kransorterna var att Centern totalsågade ett av deras egna främsta vallöften, som också råkade var ett av Nystarts.

Fullmäktige har efter valet på initiativ av Nystart Enköping och S beslutat att förbereda införandet av en landsbygdsutvecklare. Vi ser framför oss en riktig eldsjäl som kan stödja alla goda landsbygds- och kransortsinitiativ, och lotsa dem rätt i den kommunala beslutsgången.

Då argumenterar Ulrika Ornbrant (C) plötsligt utförligt i EP för att det inte behövs!

Vi bävar för att minoritetskoalitionen nu förlamar landsbygdsutvecklingen med en politisk träta om den redan förordade landsbygdsutvecklaren, kontra något slags kransortsråd som de nu hittat på.

Låt oss i stället förverkliga konkreta projekt som faktiskt gör skillnad!

I fullmäktiges beslutade budget och verksamhetsplan för 2019 (på förslag av Nystarts och S) framgår tydligt att cykelvägarna Örsundsbro-Alstabadet och Haga-Enköping ska prioriteras.

Samtidigt påminner vi om några av alla de projekt vi sjösatte förra mandatperioden, där vissa ännu pågår. Vi förväntar oss att den nuvarande ”ledningen” ser till att de håller fortsatt styrfart:

Nya brandstationer i Veckholm (klar), Örsundsbro (pågår) och Fjärdhundra (projekteras). Beslut och förberedelser för nya förskolor i Örsundsbro, Grillby, Skolsta och Hummelsta. Fiberutbyggnad i hela kommunen med fokus på landsbygd och kransorter (pågår), och upprustning av Fjärdhundrabadet (klar).

Vidare förverkligade Nystart och S en UL-busslinje för Grillby och öppnade länets första fritidsbank i Örsundsbro. Bostadsbyggen i bland annat Skolsta, Grillby, Örsundsbro och Bredsand planlades och en cykelväg i Lillkyrka byggdes. Och så stöttade vi renoveringen av bygdegårdar.

Så utvecklar vi kransorter och landsbygd. På riktigt.

Låt oss fortsätta göra det. Men då behöver den nya politiska ledningen visa sig.

/Styrelsen Nystart Enköping: Johnny Karlsson, Agneta Malmgren, Anders Wikman, Agneta von Schoting, Ingvar Magnusson, Tuija Rönnback, Margareta Ekblom