Redo att ta över?

Vi läser i Enköpings-Posten den 20 april att fyra borgerliga partier är redo att “ta över den politiska makten i Enköping”. Det är intressant läsning: “Vid en träff på onsdagen presenterade företrädare för Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna sina planer för hur de gemensamt vill styra Enköping efter valet i september 2018”. 

Klicka på EP-loggan för att läsa hela artikeln. Den ger onekligen anledning till några reflektioner:

  • Först noterar vi vilka personer det är som är redo att ta över. Fattas det inte några av dagens parti-företrädare?
  • “…presenterade sina planer…” Är detta planen? Jenny Gavelin (L) vill ha ett “särskilt fastighetsbolag”. Johan Svensson (C) vill att “hela kommunen ska leva”. Och Peter Book (M) “har en plan”. Mer får vi inte veta. Vi som styr kommunen i dag vet att det krävs lite mer än så.
  • KD:s ledare skräder inte orden: “Kristdemokraternas ordförande Henrik Lindberg använder orden vårdslöst och oansvarigt när han pratar om S och NE:s sätt att använda kommunens pengar”. Det är hårda ord om en ekonomi, där det ekonomiska utfallet lovordades av ett flertal oppositionspartier i den bokslutsdebatt som nyligen hölls i fullmäktige. Men Henrik Lindbergs parti sitter förstås inte längre i fullmäktige.

De två senaste åren Lindbergs parti var med och styrde Enköping, innan KD åkte ur fullmäktige (2013 och 2014), var kommunens resultat +21,5 respektive -11,5 miljoner kronor. De två åren med NE och S i den politiska ledningen har resulterat i +36,5 respektive +48,5 miljoner kronor. Vårdslöst och oansvarigt?

I övrigt får vi inte veta mer om Alliansens plan, än att de inte gillar den nuvarande politiska ledningen. Och det var kanske inte så förvånande. Mer förvånande är att de inte passade på att presentera sin plan när de hade chansen. Om de nu har någon.

Det kanske inte är en vild gissning att den “plan” som de fyras gäng nu presenterade ger en fingervisning om vilken sorts valrörelse vi har att se fram emot.

Den som vill läsa mer om hur kommunens ekonomi utvecklats de senaste åren, kan klicka på artikeln som är hämtad ur Nystart Enköpings senaste tidning. Artikeln finns på sid 15.