Gott betyg i fullmäktigedebatt

Tisdagen den 19 april hölls debatten i fullmäktige om bland annat 2016 års bokslut. Nämnder och styrelser redogjorde för de resultat som uppnåtts inom respektive ansvarsområde. Eller annorlunda uttryckt; hur kommunen gjort skillnad och skapat välfärd för Enköpings invånare. Även det ekonomiska utfallet för 2016 redovisades.

Flera av Nystart Enköpings medlemmar berättade från talarstolen hur deras nämnd bidragit till att göra Enköping till en ännu lite bättre kommun att levo, bo och verka i.

-Vi jobbar aktivt med mål och målstyrning för att få god överblick över våra ansvarsområden, berättade Nystarts Thomas Ekblom när han redogjorde för tekniska nämndens 2016.

Nystarts Anna Svensson redogjorde utförligt för Upplevelsenämndens verksamhet under 2016 och blickade framåt i nämndplanen för 2017.

-Vår nämndplan för 2017 är proaktiv. Vi ska utveckla hälsostaden Enköping i doktor Westerlunds anda, sade Anna Svensson bland annat.

Björn Berg i Vård- och omsorgsnämnden berättade om den validering som görs av personalens utbildning, och betonade att det behövs utbildning som är anpassad för kommunernas behov.

 

-Vi har nu tagit fram ett förslag på en ny översiktsplan för staden Enköping, sade Anders Wikman som är ordförande i kommunstyrelsens Plex-utskott (plan, mark och exploatering). Enköping växer och vi behöver planera långsiktigt för vårt byggande.

 

Årsbokslutet visade också att kommunens resultat 2016 slutade med ett överskott på drygt 48 miljoner kronor, vilket var lite mer än 8 miljoner mer än budgeterat.