FALSKT – Fel i EP om försämrade skolskjutsar!

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden diskuterar nu olika besparingsförslag. Ett av dem är att utreda om det går att förändra skolskjutsarna för att spara pengar. Frågan ska utredas, men några beslut är ännu inte fattade.

Enköpings-Posten redovisar stort på förstasidan hur ändrade skolskjutsturer oroar föräldrar, se ovan.

Av artikeln får läsaren intrycket att beslut om försämringar i år redan är fattat. Så är det alltså inte. EP har nu rättat den felaktiga uppgiften, dock på betydligt mindre framträdande plats, se nedan.

Det är inte lätt för medborgarna att hänga med i vad som faktiskt gäller. Eller för politiker att nu ut med korrekt information. Vi gör vad vi kan för att förtydliga saken.

 

FAKTAFEL – NE och S har 18 mandat

EnaHåbo-tidningens krönikör Bengt Johansson skriver den 8 december om  mandatfördelningen i fullmäktige:

Fakta är att Socialdemokraterna och Nystart Enköping har 18 mandat tillsammans (13+5). Rätt ska vara rätt i resonemang om styrkeförhållandena i fullmäktige, där varje mandat nu kan vara viktigt.

Tidningen där krönikan ingår finns HÄR.