De märkliga turerna om badhusbygget fortsätter. Plötsligt blev tekniska nämnden kallad till ett extrainsatt akutmöte den 18 november 2020, bara några dagar innan nämnden skulle få en extern jurists second opinion på en överenskommelse med badhusbyggaren Cobab.

Läs om den historien i Nystarts insändare som publicerades i Enköpings-Posten 25 november 2020. Texten finns också under insändaren.

Nystart accepterar inte utpressning om badet

INSÄNDARE
Vi anser att entreprenören ensidigt fattat fördyrande beslut som spräckt budgeten för badet, skriver Anders Wikman och Ingvar Magnusson.
I dag möts tekniska nämnden för att ta ställning till extrakostnader på över 40 miljoner kronor för bygget av Enköpings nya badhus.
Pressen är stor på nämndens ledamöter att godkänna en överenskommelse där kommunen gör långtgående eftergifter och accepterar 35 miljoner av de merkostnaderna. Förslaget är framtaget av kommunens tjänstemän och entreprenören Cobab, där båda parter vill se ett snabbt beslut. Nystart Enköping motsätter sig såväl uppgörelsen, som den utpressning och de märkliga turer vi upplever.
Vi anser att Cobab ensidigt fattat fördyrande beslut som spräckt budgeten med betydligt mer än fem miljoner kronor. Kommunen bör därför kunna nå en bättre uppgörelse. Varken nämndens ordförande eller våra egna tjänstemän håller med oss. Med stöd av S och SD har vi ändå lyckats få igenom att en sakkunnig entreprenadjurist ska lämna en “second opinion” på överenskommelsen, liksom vi nu fått redovisat vad extrakostnaderna består av.
Så inträffar det märkliga. Innan juristen hann ge sitt utlåtande blev nämnden förra veckan kallad till ett extrainsatt akutmöte, med mindre än ett dygns varsel. Våra tjänstemän meddelade att Cobab hotade avbryta arbetet och lämna byggarbetsplatsen, om inte kommunen påföljande dag accepterade överenskommelsen.
Nystart protesterade vilt och vägrade bli utsatt för en sådan utpressning. Nämndens ordförande förklarade dock att han var beredd att höra nämnden och sedan ensam fatta ett ordförandebeslut om att godta överenskommelsen.
Vi politiker i nämnden informerades dock aldrig om att den anlitade juristen skriftligen meddelat kommunen att det vore kontraktsbrott av Cobab att avbryta arbetet. Han ansåg att Cobab dessutom ansvarar för den skada som kommunen i så fall drabbas av. Den viktiga uppgiften kom fram först sedan Nystart två gånger begärt ut kommunens skriftväxling med juristen.
Det akuta hotet blåstes av och vi har nu fått juristens second opinion som stöder vår uppfattning om att Cobab bör stå för en större del av extrakostnaderna. Nystart begär att den summan ska specificeras inför en eventuell juridisk process. Vi begär också att våra tjänstemän i dag redovisar hur de ska agera gentemot Cobab inför en eventuell tvist, så att vi politiker kan fatta ett beslut om överenskommelsen utan att åter blir utsatta för utpressning.