Nystart har ända sedan starten utmanat hotade maktstrukturer, som gärna ser att allt återgår till det gamla. På det temat har vi publicerat följande insändare i Enköpings-Posten (25/8-18):

Nystart utmanar maktstrukturer

Den tidigare kommunala tjänstemannen Magnus Mark skriver återkommande om det simhallsprojekt han valt att lämna. Lika återkommande har vi svarat på hans frågor.

När han nu återigen hävdar att han inte får några svar (EP 20/8), handlar det nog snarare om att han inte tycker om de svar han får. Och han riktar ensidigt sin ilska mot Nystart Enköping.

När Nystart bildades märkte vi tidigt att vi utmanade starka maktstrukturer, som inte stillatigande tänkte se sin världsbild förändras. Det blir extra tydligt nu i valrörelsen, där insändare under eget namn och anonyma signaturer gör sitt bästa för att allt ska återgå till det gamla.

Magnus Mark gillar inte att samtliga åtta politiska partier i ett enigt fullmäktige 2016 stod bakom en ändrad inriktning i hans tidigare simhallsprojekt. Marks återkommande insändare handlar därför ytterst om det är han som tjänsteman eller de folkvalda politikerna som ska ansvara för kommunens övergripande beslut och ekonomi.

Skälet till fullmäktiges omsvängning var att Marks projekt spräckte budgeten redan på ritbordet med över 50 miljoner kronor. Erfarenheterna visar också att kostnaderna ofta ökar ytterligare när projekt väl upphandlas enligt den modell som Mark förordar.

När Magnus Mark nu skriver att simhallen hade varit byggd om inte Nystart fått makten, är det inte sant. Han vet inte vad prislappen skulle ha blivit om hans skrivbordsprodukt hade upphandlats, och han vet inte hur politiken skulle ha ställt sig till projektet om kostnaden som så ofta förr dragit iväg. Det är ett helt hypotetiskt resonemang, och en risk som ett enigt fullmäktige valde att inte ta.

Simhallen byggs nu i en totalentreprenad i samverkan, där kommunen och det upphandlade byggbolaget Cobab tillsammans jobbar sig fram till ett slutresultat som ska hålla budget, funktion och tidplan.

Magnus Mark tillmäter Nystarts 14-procentiga väljarstöd stor betydelse i Enköpingspolitiken. Vi skäms inte för att vi tar ställning för ansvarsfulla, ekonomiska beslut och uppnår resultat med stöd av andra politiska partier. Det är ju vi politiker som står till svars om pengarna inte räcker till exempelvis lärare och omsorgspersonal. Inte Magnus Mark.

Nystart fortsätter gärna ta ansvar. Vi vill inte ha en återgång till det gamla, där nu hotade maktstrukturer hade fritt spelrum och många stora projekt förvandlades till surdegar.

/Styrelsen Nystart Enköping