Enköpings kommun tar ett rejält steg uppåt i kvalitetsmätningen Kommunkompassen.

Den omfattande mätningen utförs av Sveriges kommuner och landstring (SKL), som kommenter resultatet så här:

-Enköpings framsteg de senaste åren är remarkabla!

Enköping får totalt 519 poäng, en ökning med 85 poäng jämfört med förra mätningen 2016. Kommunen får bättre resultat inom samtliga åtta områden.

Särskilda framsteg noteras inom tre områden:

  • politisk styrning och kontroll
  • ledarskap
  • offentlighet och demokrati.

I tider av valutspel från oppositionen om att Enköping behöver ett nytt ledarskap visar den här rapporten ett Enköping med nuvarande ledarskap, där Nystart Enköping ingår, minst sagt är på rätt väg.

Se hela resultatet och läs mer om Kommunkompassen:

– Enköpings kommuns hemsida HÄR

– EnaHåbo-tidningens artikel HÄR

– Enköpings-Postens artikel HÄR

– Mer om Kommunkompassen HÄR