Nu händer det äntligen saker på den så kallade statt-tomten vid Stora torget i Enköping.

Efter snart åtta år med en ödetomt mitt i stan, tar vi nu de första stegen för att få bort gropen och göra tomten byggklar. Samtidigt som byggnation möjliggörs, pågår den politiska processen inför beslutet om vad som ska byggas och vem som ska göra det.

De utgrävningar som nu pågår beslutades i våras av en enig kommunstyrelse. Beslutet är en följd av att länsstyrelsen, som kräver arkeologiska utgrävningar för att tomten ska få bebyggas, gjort en upphandling på begäran av Enköpings kommun.

Utgrävningarna beräknas pågå en bit in på vintern, för att sedan göra ett uppehåll och fortsätta i vår.

Följ hur arkeologerna beskriver arbetet på Upplandsmuseets hemsida HÄR.

Enligt det anbud som länsstyrelsen valt kommer utgrävningarna som mest att kosta omkring 17 miljoner för en yta på  1060 kvatdratmeter.

Kommunen har också en option på att gräva ut ytterligare 300 kvadratmeter, till en maxkostnad av omkring fem miljoner kronor.

Enköping kommun köpte Statt-tomten av byggföretaget Peab i slutet av år 2016, på förslag av Nystart Enköping och Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet.

NE och S har föreslagit att bland annat ett kulturhus skulle kunna byggas på Statt-tomten när de areologiska utgrävningarna är gjorda, men även andra verksamheter kan bli aktuella.

Efter köpet av tomten har kommunen bjudit in till en medborgardialog om vad som skulle kunna byggas där. Läs en sammanfattning av vad som kom fram på det mötet HÄR.

Upplevelsenämndens arbete med att definiera vilket sorts kulturhus Enköping behöver, och vad som i så fall kan få plats på Statt-tomten eller någon annanstans, ska redovisas i oktober.

Läs även Enköpings-Postens artikel om utgrävningarna HÄR.

Här är några nostalgiska bilder på stadshotellet. Dels som det såg ut vintern 2010 strax före rivningen, dels när rivningen har kommit igång. Klicka på bilderna för att förstora dem.