Höstens undersökning vid Enköpings Socialförvaltning visade att 87 procent av de tillfrågade brukarna hade en positiv upplevelse av sin kontakt med förvaltningen.

Undersökningen handlade bland annat om hur lätt det är att komma i kontakt med socialsekreteraren, om man förstår den information som lämnas och om socialsekreteraren är öppen för synpunkter på hur situationen kan förändras.

-Det är roligt att det är så många som har en positiv upplevelse av sin kontakt med tjänstemännen på Socialförvaltningen, jag vet att det är hårt arbete som ligger bakom det här fina resultatet. Det säger Nystart Enköpings andre vice ordförande i socialnämnden, Tuija Rönnback.

En ny undersökning kommer att göras i höst. Klicka på bilden för att läsa mer om undersökningen.