Nu har vi sammanställt alla förslag som vi fick i Nystarts monter på Enköpingsmässan i idrottshuset 21-22 april. Många letade sig fram till vår välbesökta monter, en del med redan ifyllda åsiktsformulär. Andra stannade nyfiket till och fyllde i en lapp på plats med förslag på hur Enköping kan utvecklas ytterligare. Det blev massor med intressanta diskussioner om allt ifrån övergångsställen och behovet av mer politiskt samarbete, till så skilda ämnen som lärarbristen, rondeller och statt-tomten.

Här är massor med förslag som besökarna lämnade i Nystarts förslagslåda, och som vi nu kommer att titta närmare på i vårt fortsatta arbete:

o   Mer shopping, affärer – större HM, skoaffärer, Kappahl, Cubus

o   Bättre badhus

o   Kvällscaféer

o   Mer uteserveringar

o   Bra parkeringar

o   Uppmuntra torghandeln, eventuellt lägre hyreskostnader

o   Ha Kungsgatan stängd även vintertid = gågata

o   Ta tillbaka 12 timmars parkeringarna på Kryddgårdsgatan

o   Mysigare på torget

o   Mer handikappvänligt till affärerna, låt rampen ligga kvar

o   Att stadskärnan är välkomnande för kommunens invånare
o   Kulturhus

o   Centrum med affärer – ett liv

o   Närbutik – inte bara shoppingcenter

o   Ett levande centrum med bra utbud av butiker. Byggnationer med anpassat utseende – inte stora betongblock i stadskärnan, inte heller för höga byggnader i centrala stadskärnan.

o   Naturen behålls på nära avstånd – det ska inte vara för långt till trevliga promenad och motionsstråk.

o   Bygg vettigt på Statt-tomten, Kulturhus och kommunhus. Inte för dyrt och pråligt.

o   Ett levande centrum med affärer! Om affärer finns så kommer folk.

o   Hjälper ej med kulturhus och parker.

o   Fri parkering

o   Lägg kommunhuset på stadshotellets tomt och kanske fler hus på kommuntomten
o   Stattomten – Galleria i bottenplan, bostäder ovanpå, parkering i källarplanet

o   Att ta hand om vår vackra stad. Bevara det gamla som ännu finns kvar.

o   Håll Kulturen levande på  Joar Blå. Det finns så mycket av historia i väggarna

o   Ett nytt kommunhus på parkeringen – gör p-hus av det gamla
o   Jag tycker inte att Joar ska rivas.
o   Inget kulturhus i stattgropen. Bygg istället ett hotell enligt modell som fanns en gång på Nämndhuset, i stil med gamla Statt
o   Att Stadshotellets grop blir bebyggt med något snarast.

o   Att det inte är så svårt att hitta parkeringsplatser i stan

o   Gör något positivt av Centrum!

o   Tag vara på de gamla hus som finns

0 Bänkar i Fagerskogen.

o   Sedan 1970-talet har jag vistats i Fagerskogen (bär och svampplockning). Det har alltid funnits två bänkar efter motionsslingan. Tyvärr har dessa börjat ruttna och är ej säkra att sitta på. Nu som pensionär saknar jag dessa bänkar men kan ej längre ta med en fikakort till Fagerskogen. Detta kan tyckas vara en bagatell men skulle vara en stor glädje för många som vill vistas ute i naturen men pga olika krämpor behöver vila ofta.

o   Att fönstren på Joar Blå blir tillsnyggade. Ta bort allt gammalt papper och ha tomma fönster eller sätt upp reklam för våra parker. Det är viktigt att det är snyggt när turisterna kommer.
o   Jag vill kunna bo kvar hemma på landet – även när jag blir riktigt gammal. Jag vill dessutom kunna ta mig in till stan även den dan jag inte är ämplig att köra bil, men för pigg för att få färdtjänst. Det enda ni erbjuder är kompletteringstrafik en dag i veckan för att kunna handla mat. Visst man överlever men det behövs lite mer för ett värdigt liv. Möjlighet till ett social liv är också viktigt.

o   I flera län har man anropsstyrd servicetrafik. Ett mellanting mellan vanlig kollektivtrafik och färdtjänst. Det är något ni verkligen behöver jobba för. Borde inte vara skillnad på vilket län man bor i och vilken servicetrafik man kan få. Det sägs så fint att man ska kunna bo hemma så lnge man vill, men gäller inte det landsbygdens invånare?

Att det satsas även på landsbygden:

o   Bibehålla bidrag tilll föreningslivet på landsbygden

o   Bra kollektivtrafik

o   Underhåll av vägar (påverka trafikverket)

o   Stötta småföretag  som gådsbutiker, handverkare m fl

o   Använd kommunens bygdegårdar vid konferenser (inbjud dem att lämna anbud vid upphandlingar

o   Politik är viktigt för mig
o   Det fattas mycket rengöring i stan! Alternativt för mycket nedskräpning.
o   Att lokala företag handlar lokalt

o   Kommunen gynnar lokala företag

o   Vård av djurdagar borde införas till att nyttja då ens djur är sjukt och man måste vara hemma från jobbet (motsvarande vård av barn)

o   Vägbidrag till vägsamfällighetsföreningar

o   Belysning behövs vid norra infarten till Örsundsbro, även en välkommen till Örsundsbro skylt vore trevligt.

o   En stor hundrastgård i Örsundsbro vore trevligt

o   Parfymfritt! Tvålar på alla kommunala toaletter bör/ska vara parfymfria. Inga dofttillsättningar.

o   Bra med nytt badhus tillgängligt för alla.

o   Har redan framfört att doftbastu inte bör byggas.

o   Klimatfrågan även på lokal nivå

o   Inga lyxbyggen – bygg praktiskt och långsiktigt istället

o   Sänk politikernas arvoden för trovärdigheten

o   Jag vill inte ha ett kulturhus vid torget.

o   Jag tycker att Joar byggnaden bör renoveras.

o   Joar Blå – konserter + dans + disco

o   Motorbanan gynnar många

o   Att Joar får ligga kvar men rustas och att det blir restaurang och samlingsplats med utställningar. Tingshuset kvar som konsthall.
o   Dåligt underhåll av kommunens fastighet. Var på bio i Joar Blå. Dåligt underhåll. Rusta upp till kulturhus.
o   Kulturhuset ska ligga i Drömparken.

o    Medborgarhuset kan bygga på kommunhusets parkering.

o   Att trottoarerna är väl omhändertagna och inte har buskar växande över sig från husägare och att trottoarerna är raka och stora nog för rullstolar, rullatorer och barnvagnar m m.
o   Bottentvätt båt i ESS eller kommunal regi
o   Mitt förslag är en Högskola till Enköping alternativt filial till Uppsala
o   Bättre cykelvägar i Enköping
o   Fixa en stadsarkitekt!
o   Godtar Nystarts Vision. Viktigt för mig att det händer något.

o   Kulturskola och Kulturcentrum på Joar.

o   Kommunhus i kyrkbacken.

o   Stattomten – Galleria i bottenplan, bostäder ovanpå, parkering i källarplanet

o   Ändring av stora torget enligt tidigare visioner.

o   Även upprustning av hamnen

o   Parkeringarna enligt vision

o   Joar Blå bör rustas upp, det är synd att en sån fin byggnation skall ”eventuellt rivas”. OBS! Riv inte Joar Blå

o   Att Joar Blå får fortsätta och utvecklas på finaste platsen.

o   Gångbana på Österleden

o   Bygg ihop Musikskolan med Konstmuseet/ Tingshuset med en sluttande glasbyggnad med koppartak. Estetiskt snyggt som passar ihop med befintliga hus och omgivning.
o   Att det bildas en underhållsavdelning som har ansvar för underhåll av alla kommunens fastigheter (tänker på Joar) som snart rasar.
o   Konstgräs näst värst i miljön. Kolla följderna
o   Se till att vi får någon ordning på kyrkåsen!
o   Relevant utbildning/kompetensutveckling för unga och unga vuxna

o   Gott klimat för näringsliv

o   Ett humant samhälle, tillvarata kompetens och nätverk hos nya

o   Miljö, hållbarhet – både psykosocial och fysisk

o   Engagemang : närhet, delaktighet

o   Behålla Enköpings lasarett och samla special kunskap inom vissa områden. Att det fortsätter vara landstingsägt.

o   Utveckla skolan och se till att alla elver oavsett om de har funktionsnedsättning eller ej ges fulla möjligheter att nå höga mål.

o   Behålla och utveckla kulturskolan.

o   Sluta med sandlådan och samarbeta istället så det händer någonting
o   Flera som arbetar i kassan på Joar.

o   Att överleva morgondagen

o   Ett nytt kommunhus
Rondell vid Skolsta Litslena, 55:an:

o   100-tals barn passerar denna farliga trafikerade korsning varje dag! Åk dit och kolla! Måste det hända något? och Skolsta ska ju byggas ut!

o   Ordentliga byggarbetare som får saker gjort i tid!
o   Fler papperskorgar, inga längs Korsängsgatan, inga längs Hälsans stig
o   Att återinföra övergångsställ
o   Utnyttja det gamla badhusbassängen utrymmet/lokalen till fler idrottsmöjligheter, fler hallar.
o   Seniorboende Fjärdhundra

o   Tänk på kransorterna

o   En Saluhall i Enköping med utbud från lokala odlare m m

o   Önskar halva biljettpriset för pensionärer på UL:s bussar, särskilt inom Enköpings stad
o   Att torget bebyggs med vackra byggnader som inte ger skugga över torget vintertid.

o   Att ridsporten lyfts fram i kommunen

o   Cykelväg efter 55:an

o   Bättre snurr på kommunens byggavdelning. Det går alldeles för långsamt.

o   Hur fungerar kön i Uppsala-Enköping när det gäller äldreboende?

o   Jag vill att Joar Blå renoveras.

o   Den gamla restaurang avdelningen blir en ny konsthall och café eller Park museum, foskningscentrum eftersom det ligger så bra vid Drömparken.

o   Bion blir perfekt som konferens/alun m m

o   Låt kommunhuset ligga kvar där det ligger. Läget och omgivningar är okej. Renovera i etapper.

o   Sänk skatten för pensionärer.

o   Vad finns det för planer kring området Kryddgårdsgatan-Skepparegatan-Magasingatan-Hamngatan? (Spökstad)

o   Låt Joar vara kvar med kultur men sätt lite färg på fasaden.

o   Gör om Joar till Kulturhus med kulturskolan
o   Att Joar Blå får vara ett hus för alla.
o   Kommunhuset bör ligga uppe vid Fiskevattnet, ha gratis buss dit.

o   Troligen bor det fler runt det området än dit kommunhuset ligger idag.

o   Låt Drömparken vara!

o   Bygg parkeringsgarage!

o   Rusta Joar!

 

GRATTIS EVA TOIVANEN!

Vi lottade även ut ett presentkort bland alla er som lämnade in bidrag i  Nystarts förslagslåda. Eva Toivanen vann ett presentkort som kan användas till en kryssning på Östersjön eller i en lokal butik. Grattis Eva och tack alla ni andra som bidrog med intressanta förslag.

Om du missade vår tidning på mässan och inte fick den när den delades ut till alla hushåll i kommunen, kan du läsa den genom att klicka på tidningen nedan. Tack för ditt besök!