Vi tycker att det är bra att debatten är igång om hur vi ska använda Joar-tomten och var ett nytt kulturhus ska placeras.

Nystart Enköping och Socialdemokraterna har ju presenterat hur vi ser på Enköpings utveckling i ett större perspektiv, hur vi kan se till helheten när vi utvecklar kommunens fastigheter och verksamheter bra och ekonomiskt.

Apropå den debatt som blossat upp om hur Joar kan användas har vi också förtydligat att våra förslag är just förslag. Vi behöver veta mer innan några beslut kan tas. T.ex. olika fastigheters skick, vad som får plats på olika tomter, vad vi faktiskt menar när vi säger “kulturhus”, vad olika projekt kan tänkas kosta etc etc.

I det arbetet ingår också att känna av vad Enköpingsborna vill i de olika frågorna. Det är så vi jobbar i den nuvarande politiska ledningen. Vi träffar Enköpingsbor för att “känna av läget”, vi säger inte vad som är rätt eller fel. Vi vill lyssna.

På det temat har vi nyligen publicerat en insändare i EP. Läs den HÄR.

Läs även vår artikel om Joar genom att klicka på artikeln nedan.

Samtidigt som vi välkomnar Enköpingsbornas debatt om Joar, ska vi inte sticka under stol med att vi förvånas över hur snabbt delar av den politiska oppositionen valde att bli populister, istället för att agera ansvarsfullt.

Några av oppositionspartierna, med Moderaterna i spetsen, kan nu inte låta bli att försöka vinna politiska poäng på frågan. Kosta vad det kosta vill.

Samma partier som tidigare gjort ett stort nummer av att vi behöver se till helheten när vi utvecklar centrum, struntar nu fullkomligt i det. De som sagt att de inte vill att vi  “duttar” med enskilda fastigheter, gör nu just det. Och partier som enhärdigt efterlyst en “masterplan” där helheten presenterats, och faktiskt varit riktigt glada när vi gjorde just det, verkar nu inte längre tycka att “masterplanen” behövs.

Plötsligt kan samma partier nu “dutta”, utan att berätta vilken verksamhet de vill ha på Joar, utan att överhuvudtaget ha en aning om vad deras värnande av fastigheten kan komma att kosta. Och utan att ens reflektera över vilka konsekvenser det får för resten av den helhet de tidigare talade så varmt om.

Det blev så lockande för dem att rida på den här diskussionen att de inte ens såg något problem med att på Enköpingsmässan slå fast att JOAR SKA BEVARAS. Eller som någon i deras monter uttryckte det; rösta på Joar!

Det är svårt att se hur den här moderatledda grupperingen ska kunna blir trovärdig när de säger sig vilja hantera  kommunens kostsamma investeringar ansvarsfullt. Att så här uppenbart blunda och köra, i ett av kommunens dyra investeringsprojekt, känns minst sagt mer populistiskt än ansvarsfullt.

Vi tycker att ansvarsfull politik behöver vara lite mer eftertänksam än så. Vi behöver veta vad våra beslut kommer att kosta, vilka konsekvenser de kan få. Den skyldigheten har vi gentemot även dem som tvärsäkert har en känsla av vad som är rätt eller fel. Det ansvaret är vår skyldighet. Tycker vi.

Låt oss därför sakligt ta reda på fakta kring olika förslag. Där är de goda argumenten i dialogen med medborgarna en del av beslutsprocessen. Och det är därför vi nu allt oftare bjuder in till dialog. En av dem hade vi den 26 april på Kompassen.

Klicka på bilden så kommer du till kommunens sammanställning från den workshop vi hade under kvällen.