Moderaterna gör ett rejält påhopp på Nystart i måndagens EP. Det är så fullt av  felaktigheter att vi publicerat ett insändarsvar. Vårt svar finns här nedan på de mörka plattorna, med inlagda protokollsutdrag i texten som Nystart grundar sina uppgifter på:

Ska Moderaternas påhopp löna sig?   

Nystart Enköping lovade tidigt på året att vi skulle använda valåret till att fokusera på vår egen politik, inte andras. Moderaterna valde en annan väg. De exempel Ingvar Smedlund och Mats Flodin nämner i måndagens EP (3/9) är så osanna att vi är tvungna att korrigera dem. Även om vi helst skulle avstå.

Badhuset – Moderaterna påstår att Nystart har fel när vi konstaterar att alla partier i fullmäktige stod bakom beslutet att stoppa 2014 års simhallsprojekt, där nuvarande simhall skulle rivas och en ny byggas på samma plats. Att vår uppgift stämmer kan lätt kontrolleras i fullmäktiges protokoll från den 13 juni 2016, som är en offentlig handling och även finns på Nystarts hemsida.

Moderaterna vill inte gärna medge att de stoppade det simhallsprojekt som de dåvarande projektledarna nu återkommande skriver insändare om. Att Moderaterna i stället ville bygga badet på idrottshusets parkering framgår också av protokollet.

Här är protokollsutdraget från fullmäktigemötet där tidigare simhallsprojekt rivs upp. Under det finns Ingvar Smedlunds yrkande på att simhallen byggs på idrottshusets parkering, i stället för 2014 års förslag om att riva den nuvarande simhallen och bygga den nya på samma plats:

P-huset – Moderaterna påstår att Nystart har fel när vi konstaterar att alla partier i fullmäktige stod bakom beslutet att inte bygga det skattefinansierade p-huset. Moderaterna tvår sina händer så hårt att de hävdar att fullmäktige aldrig hanterat frågan. Återigen, läs protokollet!

Ett enigt fullmäktige reviderade exploateringsavtalet för Fältskären (Paus-parkeringen) den 14 december 2015. Därmed försvann kravet på att kommunen skulle bygga ett p-hus och frågan var avgjord. Förstod inte Moderaterna vad de beslutade, eller vill de inte ta ansvar för det beslutet heller?

Här är protokollsutdraget från fullmäktigemötet där exploateringsavtalet revideras, och p-huset inte längre ska byggas. Inga andra yrkanden finns.

Så här stod det i det då gällande exploateringsavtalet där kommunen skulle bygga ett p-hus, och under det finns den text som fullmäktige beslutade att ändra till:

Ekonomin – Moderaterna vill förminska kommunens rekordgoda ekonomiska resultat 2017 genom att hänvisa till statliga bidrag. Den kritiken tar vi lätt på. Inkomster och utgifter varierar alltid, det är resultatet på sista raden som gäller. Vi klarar fullmäktiges överskottsmål den här mandatperioden, till skillnad från alliansen förra mandatperioden – trots att deras resultat år efter år räddades av åtskilliga miljoner i återbetalda försäkringspremier.

Så här ser kommunens ekonomiska utveckling ut de senaste sex åren. Först tre år med den borgerliga alliansen, sedan tre år med Nystart Enköping och Socialdemokraterna i den politiska ledningen:

Joar lägger vi gärna till, där Moderaterna kritiserar NE+S i valrörelsen för att ha stoppat ombyggnaden till en kulturskola 2016 – trots att de själva och även C röstade för att stoppa projektet!

Så här skriver Moderaterna om Joar Blå i deras valbilaga 2018:

Här är protokollsutdrag som visar att Moderaterna yrkade just på att upphandlingen för en renovering skulle avbrytas:

Vi tror att väljarna är fullt kapabla att själva bedöma partiernas politik. Om Moderaterna gör anspråk på att verka seriösa kanske de ska fokusera mer på att förstå sin egen politik och vad de beslutar.

/Styrelsen Nystart Enköping