Det märks även på insändarsidorna att valet nu är i gång. Nystart svarar gärna på de insändare som vi tycker landar alltför långt ifrån sanningen – och som givetvis har en politisk agenda.

Nyligen publicerade den anonyma skribenten “Nej tack” en insändare i Enköpings-Posten, där temat var att just Nystart fördröjt enskilda projekt i Enköping.

Eftersom vi anser att sanningen är den direkt motsatta, Nystart har varit drivande för att många stora projekt nu kommit igång, har vi publicerat följande insändarsvar (EP 23/8). Klicka på bilden, eller läs hela texten nedan.

Nystart håller i skattepengarna

En anonym insändarskribent kommenterar i onsdagens EP (15/8) Nystarts roll i flera av den här mandatperiodens viktiga beslut. Låt oss reda ut begreppen.

Inför valet 2014 var Nystart tydligt emot ett kommunalt stort, dyrt p-hus mitt i Enköping. Många väljare höll med oss. Särskilt när det visade sig att p-huset blev nära 50 procent dyrare redan på ritbordet. Sedan mer fakta kommit fram höll även samtliga partier i fullmäktige med oss.

I stället planeras nu flera centrumnära infartsparkeringar och gågator enligt den trafikstrategi och parkeringspolicy som fullmäktige beslutat om. Vi tycker att vi motsvarat våra väljares förväntningar om att inte låta bygga ett skattefinansierat p-hus.

Skribenten nämner också den tidigare beslutade ombyggnaden av Joar Blå. När projektets budget spräcktes med över 50 procent drog fullmäktiges fyra största partier i nödbromsen, inklusive Nystart som värnar kommunens ekonomi.

Vi förstår att debatten kan bli förvirrande. Trots att moderaterna röstade för att stoppa ombyggnaden, skrev de nyligen att projektet stoppades av S+NE. Den anonyme insändarskribenten tar den felaktiga uppgiften ett steg längre och kritiserar Nystart ensamt för beslutet. Vi står för vår uppfattning om att ha ekonomisk kontroll, men vill att historiebeskrivningen ska vara sann.

Dessutom syftade ombyggnaden till att göra delar av Joar till en Kulturskola, inte till det kulturhus som nu diskuteras, vilket insändarskribenten tycks tro.

Likadant är det med simhallsbygget. Skribenten hävdar att Nystart försenat och fördyrat bygget. Det är heller inte sant. När det visade sig att även det projektet redan på ritbordet blev långt dyrare än vad budgeten tillät, röstade samtliga partier i fullmäktige för att ändra inriktning.

Bygget är nu igång med en ny, lägre budget och ett nytt arbetssätt för att ha kontroll på kostnader och tidplan. Och på stattomten händer det äntligen något efter åratal av stiltje. Nystart är drivande i båda de projekten.

Ekonomisk kostnadskontroll är avgörande om vi ska klara kommunens åtaganden framöver. Tillsammans med Socialdemokraterna har vi vänt en tidigare nedåtgående trend och uppnår den här mandatperioden fullmäktiges viktiga överskottsmål.

När vi nu ser hur mycket Nystart präglat politiken i Enköping med våra 14 procent av rösterna, ger vi gärna vårt bidrag till historiebeskrivningen.

/Styrelsen Nystart Enköping