Personalen som arbetar i kommunhuset på Kungsgatan i Enköping har nu informerats om att huset behöver utrymmas av arbetsmiljöskäl.

Målet är att hitta ersättningslokaler under detta år. Därmed påskyndas den tidplan, som tidigare gick ut på att ett nytt kommunhus skulle stå klart inom en femårsperiod.

Som en följd av detta ändras även  förutsättningarna för var ett nytt kommunhus ska placeras. Den tidigare planen att samlokalisera kommunala arbetsplatser med andra verksamheter på Joar-fastigheten är därmed inte aktuell.  En sådan byggnation, som bland annat krävt en ändring av detaljplanen, skulle ha inneburit en alltför lång och kostsam tillfällig lösning.

Tekniska nämnden ska nu se över det uppdrag som givits till samhällsbyggnadsförvaltningen med målet att utreda alternativa placeringar som kan medge ett snabbare bygge.

Läs även artiklar om konsekvenserna för Joar-planen HÄR och utrymningen av kommunhuset HÄR.