Ena Energi blir kvar i kommunens ägo. Det står klart sedan Enköpings kommunfullmäktige den 11 juni röstade ned förslaget om att sälja bolaget till företaget Värmevärden.

Frågan om en försäljning har utretts sedan 11 december, då fullmäktige med bred majoritet beslutade att gå vidare med det så kallade försäljningsspåret. Nystart Enköping, Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet röstade då alla för möjligheten att sälja Ena Energi.

När fullmäktige tog ställning till det framförhandlade avtalet hade dock Socialdemokraterna och Miljöpartiet ändrat sig och röstade nej till en försäljning. Fyra av de fem centerpartisterna uttryckte ingen åsikt alls utan avstod helt ifrån att ta ställning och avgjorde på så sätt frågan.

Därmed fick nej-sidan 24 röster och ja-sidan 23. Fyra ledamöter från C avstod från att rösta.

Avtalet som fullmäktig sade nej till var värt 720 miljoner kronor. Vidare skulle Värmevärden senast år 2030 ha byggt ett nytt värmverk på annan plats i Enköping, och sedan riva det nuvarande. Därmed skulle på sikt hamnområdet ha frigjorts för annan byggnation samtidigt som de nuvarande, dagliga 25-30 tunga lastbilstransporter med bränsle nära centrum skulle ha upphört.

Nystart Enköping har tidigt tagit ställning för förslaget om att utreda en försäljning av Ena Energi, och stod fortsatt bakom det avtal som tagits fram och vann majoritet i kommunstyrelsen den 22 maj.

Följ hur Nystart Enköpings Anders Wikman arumenterade för partiets stundpunkt i fullmäktigedebatten genom att klicka HÄR.

Läs även den insändare som Nystart publicerade i Enköpings-Posten redan den 18 november inför beslutet i fullmäktige i december:

Nystart vill flytta värmeverket

Nystart Enköping ser stora möjligheter för kommunens utveckling när framtiden för vårt dotterbolag Ena Energi nu diskuteras.

Hanterar vi frågan rätt kan stora ytor vid Enköpings hamnområde frigöras för stadens utveckling mot Mälaren. Samtidigt kan kommunkassan stärkas med flera hundratals miljoner kronor.

Det har länge varit känt att kommunens kraftvärmeverk står inför stora investeringar, bland annat i en ny värmepanna för upp emot en halv miljard kronor. Dessvärre har bolaget historiskt inte ålagts något vinstkrav för att klara sådana investeringar. Pengarna finns inte.

Vi gläds nu åt att den nuvarande ledningen börjar få upp vinsten. Tillsammans med en extern utredare tror de på möjligheten att bygga en ny panna på nuvarande plats inom 10-15 år. Det kräver dock vinstnivåer under hela perioden som man tidigare inte varit i närheten av. Att få råd med en flytt bedöms som osannolikt.  

När vi nu grundligt låtit undersöka alternativen visar det sig att det finns kapitalstarka, seriösa aktörer som med stordriftsfördelar vill satsa på Enköpings värmeverk. Och inte minst, de är beredda att flytta verket från hamnområdet.

Enköping har därmed möjligheten att sälja ett bolag med stort investeringsbehov, få loss ett antal hundra miljoner kronor till mer angelägna kommunala satsningar – och få tillgång till marken.

Flyttar verket frigörs på 10-15 års sikt inte bara Ena Energis område vid hamnen, utan hela den stora riskzonen runt verket. De kommunägda cirka 300.000 kvadratmetrarna får då ett värde på ytterligare flera hundra miljoner kronor. Det är särskilt intressant då även hela reningsverket är på väg därifrån, enligt planerna år 2023.

I skenet av Enköpings övriga stora investeringsbehov ser Nystart det här som ett utmärkt tillfälle att stärka kommunkassan för att minska risken för ett ökat skattetryck.

Kan vi skaffa oss bättre ekonomiska förutsättningar, och samtidigt ge nästa generation Enköpingsbor chansen att utveckla staden mot Mälaren, anser vi att en försäljning är intressant. Särskilt som varken fristående experter eller Enas ledning tror att det påverkar fjärrvärmepriset.

Nystart förordar därför att fullmäktige ber den konsultfirma som utrett försäljningsfrågan att återkomma med ett slutbud från en seriös och långsiktig köpare. Vi kan sedan ta slutlig ställning till Ena Energis framtid.    

Du som har tillgång till Enköpings-Posten kan läsa en artikel med Ena Energis VD Tomas Ulväng HÄR.