Nystart välkomnar bostadsbyggena längs Dr Westerlunds gata, men vi anser att omfattningen är alldeles för stor.

Måndagen den 18 oktober 2021 beslutade Enköpings kommunfullmäktige om den andra nya deltaljplanen – av fyra – längs Doktor Westerlunds gata.

Det gällde området i hörnet av den genomfartsgatan och Polgatan, dvs omkring restaurang Sarajevo.

Bilden ovan visar hur det därmed kan komma att se ut i korsningen mitt emot och strax före gamla mejeriet (sett från centrum), där det ligger en bensinstation i dag.

Den här enskilda detaljplanen i rödmarkerat område tillåter uppemot 300 nya lägenheter (22.900 kvm) och en förskola för 160 barn. Det motsvarar 6-7 trettonvåningshus som står bredvid gymnasieskolan på Korsängen!

Nystart Enköping anser att exploateringsgraden i den här detaljplanen, liksom sammantaget i de fyra nya detaljplanerna längs Doktor Westerlunds gata, är alldeles för hög. Det är som att vi bygger ett helt nytt Örsundsbro längs gatan – där ingen bor i dag. Vi anser inte att det blir en bra boendemiljö!

Vi har länge drivit tesen att Enköping ska bygga samhälle – inte bara hus. Det måste bli en bra utemiljö, såväl för barn som vuxna. Och det bör inte bo fler människor i området än vad området klarar av, även i förhållande till omgivningen.

Nystart välkomnar nya bostäder i Enköping, och det är positivt att Enköping växer. Men vår kommun bör inte växa snabbare än vad vi klarar av. Vi varken hinner eller har råd att bygga ut skolor, förkolor, omsorgen och infrastrukturen i alltför hög takt.

Vi biter oss i svansen om vi ohejdat tillåter de omfattande byggnationer som exploatörerna önskar utifrån deras ekonomiska perspektiv (den här byggnationen är REDAN SÅLD för 95 mkr, under förutsättning att detaljplanen godkänns, läs pressmeddelandet HÄR).

Så här ser detaljplanen för de uppemot 300 bostäderna ut. Enköping måste byggas mer med eftertanke och förnuft utifrån vad Enköping behöver!

Nystart har föreslagit att Enköpingsborna ska bjudas in till medborgardialoger om utbyggnaden längs Doktor Westerlunds gata, så att hela området kan åskådliggöras. Det är inte rimligt att fyra nya detaljplaner hanteras var för sig, när en helt ny stadsdel ska beslutas. Tyvärr röstades vårt förslag ned av den styrande minorieten i Plex-utskottet (M+C+L) med stöd av SD.

Vi har också tidigare krävt tydligare riktlinjer för utbyggnaden. Efter ett inledande motstånd från främst M och C fick vi ändå igenom det. Där enades alla partier i Plex-utskottet om högst 18.000-20.000 kvm bostäder på de här tomterna. Ändå fanns det en majoritet i fullmäktige för att tillåta 22.900 kvm i den här detaljplanen – i väldigt många hus.

Nystart Enköping välkomnar en rimlig utbyggnad av Enköping i en takt vi klarar av. Därför röstade vi nej till förslaget. Det gjorde även S och V. Förslaget till den nya, omfattande detaljplanen fick dock majoritet i fullmäktige efter stöd av M,C,L,KD,MP och SD.

  • Berätta gärna för oss vad DU tycker, klicka HÄR.
  • Du som har tillgång till Enköpings-Posten kan läsa om Nystarts åsikt i frågan genom att klicka HÄR.
  • Du kan även läsa Nystarts åsikt om att inga barn har tillfrågats HÄR (vilket ska göras i en barnkonsekvensanalys som lagen kräver).
  • Hela detaljplanen finns under ärende 12 i fullmäktiges dagordning 2021-10-18, klicka HÄR.
  • Följ debatten om detaljplanen vid fullmäktigemötet den 18 oktober 2021 HÄR.