Den långsiktiga renoveringen av Sommarro fortsätter. Nu har huset fått nytt tak!

Det är viktigt att kommunen tar ansvar för sina fastigheter. Det fina huset vid Sommarro i Bredsand är ett exempel på en längre tids eftersatt underhåll. Vi ser nu till att huset tas om hand tack vare politiska, ekonomiska prioriteringar och fint arbete av kommunens fastighetsavdelning.

Sommarro är en verklig pärla vid Mälarens strand, som bjuder in till lugn samvaro i avkopplande miljö.

Se de vackra bilderna på taket som projektledaren Lars Karlsson på fastighetsavdelningen bjuder på.