Kommunens kontaktcenter fyller en viktig funktion. Och det bör finnas i centrum. Därför är vi glada att Nystarts yrkande om att kontaktcenter ska vara kvar i centrum vann gehör i kommunstyrelsen.

Här är en insändare som Nystart publicerat i Enköpings-Posten och Mitti Enköping.