Nystart anser att tekniska nämnden överträtt sina befogenheter när nämnden beslutade att kommunen ska stå för ca 35 mkr av det nya badhusets extrakostnader. Nystart har därför begärt att förvaltningsrätten laglighetsprövar beslutet.

Här nedan finns Nystarts pressmeddelande om vår anmälan.

Läs även en artikel om det på sid 5 i Mitti Enköping genom att klicka HÄR. Artikeln finns också nedan. Du som har tillgång till Enköpings-Postens artiklar kan läsa om det HÄR.

PRESSMEDDELANDE 2021-02-02 

NYSTART ÖVERKLAGAR BADHUSBESLUTET

Nystart Enköping anser att tekniska nämnden överträtt sina befogenheter när nämnden beslutade att kommunen ska stå för ca 35 mkr av det nya badhusets extrakostnader. Nystart har därför begärt att förvaltningsrätten laglighetsprövar beslutet.

  • Fullmäktige har avsatt en tydlig budget för projektet och den ska tekniska nämnden hålla sig till. Om nämnden behöver mer pengar för bygget anser vi att den ska fråga fullmäktige om en tilläggsbudget. Det har inte skett, säger Anders Wikman (NE).

Tekniska nämnden beslutade den 25 november 2020 med röstsiffrorna 5-4 att anta en överenskommelse med företaget Cobab som byggt badet. Enligt överenskommelsen ska kommunen stå för ca 35 av de ca 40 mkr som bygget blev dyrare än budget. Nystart Enköping reserverade sig mot beslutet, tillsammans med Socialdemokraterna. M, C, L, MP och SD röstade för beslutet.

  • Det är inte rimligt att en nämnd får göra av med 35 miljoner skattekronor, utan att den har de pengarna. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och är folkvalt. Där ska prioriteringarna göras, säger Ingvar Magnusson (NE).