Nystart Enköping är ett oberoende, renodlat lokalt parti som tar ställning i lokala sakfrågor, oavsett blockpolitik och vänster- höger-skala.

Här nedan kan du läsa vår insändare, där vi deltar i debatten om Nystarts plats på den politiska skalan.

NYSTART GÅR RAKT FRAM!

Är Nystart Enköping ett höger- eller vänsterparti?

Vi påminner gärna om Nystarts plats på den politiska kartan.

Nystart är ett parti som går rakt fram – vi går varken åt vänster eller höger!

Det är förstås betraktarens privilegium att avgöra hur man uppfattas. Ibland påstås NE vara ett stödparti åt S, ibland påstås NE köra med S. Ibland av en och samma skribent. Låt oss hjälpa till med lite fakta.

Nystart gick till val med det tydliga budskapet att vi inte tar ställning på vänster-höger-skalan. Vi tar ställning i enskilda sakfrågor. Vi hävdar att få lokala sakfrågor är ideologiska, och tycker att vi fått vår tes bekräftad.

Vi bygger bostäder, skolor, förskolor och idrottsanläggningar i ett växande Enköping som aldrig förr. Barngrupperna i förskolan minskar och skolresultat förbättras. Kommunen går med större ekonomiskt överskott än på länge, vi tar hand om fastighetsunderhåll och infrastruktur.

Exploateringsekonomin utvecklas, vi säljer hyresrätter för att ha råd att utveckla allmännyttan och undersöker möjligheten att sälja Ena Energi av ekonomiska skäl och för ett mer attraktivt hamnområde.

Vi har stoppat ett dyrt skattefinansierat p-hus, skrivit hamnavtal med ESS och räddat bowlingen kvar i Enköping. Bland mycket annat.

Typisk vänster- eller högerpolitik?

NE-politik, säger vi – i förtroendefullt samarbete med Socialdemokraterna och deras politiska vilja.

Hur kommer det sig då att Nystart nu styr Enköping tillsammans med just Socialdemokraterna?

Svaret är enkelt. Väljarna gav oss ett starkt stöd att driva vår politik. Efter valet förhandlade vi med båda sidor. Socialdemokraterna stödde våra frågor medan Moderaterna, liksom Centern, valde att kasta in handduken och sätta sig på läktaren i opposition.   

Fullmäktiges näst största parti ville alltså inte styra Enköping. Nystart gjorde en annan bedömning. Någon måste ta ansvar. Hade Moderaterna också velat ta ansvar kunde utvecklingen blivit en annan, men det är nu bara ett hypotetiskt resonemang. 

Gör det att Nystart bedriver socialdemokratisk politik? Eller att Nystart och S skapat en gränsöverskridande koalition där resultat är viktigare än blockpolitik?

Svaret ligger nog som sagt i betraktarens ögon – och vad den har skäl att vilja påstå.

Vi anser att vi går rakt fram och låter resultaten tala.