Valfråga nr 3 gäller Bredsands campingområde. Nystart har tagit flera initiativ för att stoppa kommunens planer på att sälja ut campingen som en tomträtt. Enligt nu gällande förslag ska företaget First Camp få en tomträtt på i första hand 60 år. Men i princip går en tomträtt inte att återkalla, så den är nästintill evig.

Vi vet nu att många Enköpingsbor håller med oss. Frågan om att ge First Camp (företaget som driver campingen) ett tomträttsavtal dök upp på kommunstyrelsens bord i mars 2021. Nystart skrev raskt en insändare (se nedan) för att bilda opinion. Det lyckades. Ett privat initiativ samlade in otroliga 2600 namnunderskrifter i protest mot utförsäljningen.

Nystart Enköping anser att de senaste årens utveckling visat att kommunen bör behålla rådigheten över området. Den rådigheten bör inte säljas ut, den tillhör Enköpingsborna!

Behåller kommunen campingområdet kan vi både välja vilka som ska få utveckla det också på lång sikt, och värna området för framtida alternativa fritidsaktiviteter. Vem vet om framtida generationer vill ha en liten camping just där, i ett växande Enköping? Då kan vi också bestämma storleken på välbehövliga investeringar, som kan finansiseras av att campingen hyrs ut.

Därför yrkade Nystart i kommunstyrelsen den 22 mars 2022 på att en tidigare avsiktsförklaring om en tomträtt för campingen skulle avslutas. Vi fick dock inte stöd av M+C+L+KD+MP+SD så förslaget föll. Ur protokollet:

 

Kommunstyrelsen 2022-03-22
“Anders Wikman (NE) yrkar på följande tilläggsyrkande: Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att initiera ett ärende som avslutar avsiktsförklaring från den 27 september 2016, KS2016/476, så att en tomträtt för
campingen i Bredsand inte längre är aktuell.
Peter Book (M) yrkar avslag till Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande.”

Stöd för Wikmans yrkande: Nystart + S. Avslag: M+C+L+KD+SD. Avstår: MP 

Eftersom några partier ansåg att ovanstående yrkande inte hörde hemma i ärendet (som handlade om att utreda Bredsandsområdet) har Nystart återkommit till Kommunstyrelsen med ett nytt, separat förslag:

Kommunstyrelsen 2022-04-12

Anders Wikman (NE) har inkommit med följande ledamotsinitiativ: Jag yrkar på att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att initiera ett ärende till kommunstyrelsen som avslutar avsiktsförklaringen från den 27 september 2016,
KS2016/476, så att en tomträtt för campingområdet i Bredsand inte längre är aktuell. Ärendet avslutar samtidigt uppdragen i återremissen enligt § 58 i kommunstyrelsens protokoll 2021-03-23, ärendenummer KS2020/542. 

Beslut: Kommunstyrelsens skickar ledamotsinitiativet för beredning till kommunledningsförvaltningen.

Det innebär i klartext att förvaltningen nu förbereder ett beslutsförslag. När det återkommer till kommunstyrelsen är det dags för de politiska partierna att åter bekänna färg i frågan.

Nystart Enköping deltog – som ett parti av två (övriga partier avstod) – i ett möte om Bredsands framtid i Främjarstugan den 27 april 2022. Läs det uttalande som Nystart Enköpings Agneta von Schoting läste upp, klicka HÄR. Här är Nystarts insändare i mars 2021, som väckte debatt:

Valfråga nr 4: Nystart vill ha liknande regler för liknande gator

Frågan om kommunalt vägansvar har den senaste tiden aktualiserats på flera håll i vår kommun. I Bredsandsskogen är det exempelvis beslutat att en samfällighet ska bildas för att ansvara för bland annat vägarna i området. Samtidigt finns det andra närliggande områden där vägansvaret är kommunalt. 

Nystart Enköping anser att liknande områden ska ha liknande förutsättningar. Det går inte att motivera att vissa områden har snöröjning och annat betalt via skatten, medan andra liknande områden får betala allt själva. 

Det innebär dock inte att det går att få millimeterrättvisa överallt – förutsättningarna kan ibland skilja sig lite åt – men frågan bör prövas seriöst i varje enskilt fall. Inom vissa områden, som endast de boende i princip har tillgång till, finns det redan i dag enskilt ansvar för exempel lekplatser och annat. Det kan i vissa fall vara motiverat. 

Samtidigt anser Nystart att vägbidragen för privata vägar på landsbygden ska ses över för att kunna höjas.

Berätta gärna här vad just du tycker om de här valfrågorna. Ska kommunen behålla rådigheten över Bredsands campingområde? Hur ser du på frågan om kommunalt vägansvar? Skicka gärna en kommentar i fältet nedan.

2 Kommentarer

  1. Anne-Kristin føsker

    Bra där! Självklart ska kommunen behålla rådigheten över Bredsands camping & stugby. Vi, närmare 2600 medborgare i Bredsandsuppropet, och säkert många fler delar er uppfattning så tusen tack för ert ställningstagande.

    Svara
  2. Anne Braathen

    Jag tycker inte valfråga 4 bara skall gälla vägar. I tex nämde Bredsandsskogen vore det fel att boende skall ha ansvar för grönområden, dagvattenshåndteringen och skog.

    Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Se även Nystarts övriga valfrågor:

Valfråga 1: Demokrati och kransråd. Klicka HÄR.

Valfråga 2: Hållbar tillväxt. Klicka HÄR.

Valfråga 5-6: Politikerarvoden och Tillgänglighet. Klicka HÄR.