Nystarts första valfråga berör ett aktuellt ämne; Demokrati och medborgarnas möjlighet till inflytande. Vill du lägga din röst i höst på ett parti som värnar insyn, delaktighet och medbestämmande så är Nystart Enköping partiet för dig.

Vi menar det vi skriver i våra annonser: “Alla människors lika värde är vår
grundbult, där delaktighet i en transparent demokrati är en hjärtefråga.”

Just nu driver Nystart frågan om att handlingarna till kommunstyrelsens utskottsmöten givetvis ska vara tillgängliga för Enköpingsborna. Vi vänder oss emot att Enköpings politiska minoritetsstyre hemlighåller dokumenten – och att beslutet dessutom fattades i hemlighet. Läs mer HÄR. Du som har tillgång till Enköpings-Posten kan läsa en artikel i ämnet HÄR.

Nystart tror på Kransråd

Demokratin behöver också fungera i HELA vår kommun. Nästan hälften av alla Enköpingsbor bor ju utanför Enköpings stad. Begreppet Kransråd kan fyllas med olika innehåll, men oavsett vad är syftet att öka närdemokratin för alla i vår kommun.

Just därför har Nystart återkommande föreslagit att möjligheterna att införa Kransråd ska undersökas. Och lika ofta blivit nedröstade av de andra partierna i Enköping. 

 

Berätta gärna här hur just du tycker att demokratin behöver utvecklas i Enköping. Eller vad du tror om Kransråd, dvs ett slags formaliserad medborgardemokrati i våra kransorter – hur vill du att det ska fungera?

Skicka en kommentar i fältet nedan.

Under kommentarfältet berättar vi hur Nystart agerat för bättre delaktighet och demokrati i Enköping – och hur andra partier förhindrat det.

Här ser du också den annons som Nystart publicerat om vår första valfråga (klicka på den för att förstora). Nu kör vi!

3 Kommentarer

 1. Elin

  Demokrati. Viktigare nu än nånsin.

  Svara
 2. philip

  Det ska bli spännande och roligt att följa er under året. Ni tar upp många viktiga frågor.
  Stort lycka till!

  Svara
 3. Nisse

  Kul, lycka till!

  Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Så arbetar Nystart för större demokratisk insyn

För att riva upp beslutet om hemlighållandet av utskottsdokumenten, har vi lämnat in detta till kommunstyrelsen.  

Med anledning av att det på kommunens hemsida står att KS-utskottens beslutsunderlag inte längre kommer att publiceras på hemsidan förrän efter utskottsmötena, frågar och yrkar jag:

1) Vem har beslutat att ändra tidigare rutin, när gjordes det och på vilket mandat?
2) Varför har inte KS-ledamöterna varit delaktiga och informerade om beslutet innan det
kommunicerades på hemsidan?
3) Jag yrkar på att detta beslut rivs upp och att tidigare rutin om att publicera utskottens
dokument återinförs.

Anders Wikman, Nystart Enköping

Nu ser vi fram emot att vårt initiativ ska behandlas. 

När den politiska ledningen M+C+L+KD+MP med stöd av SD förra året beslutade att stänga Enköpingsborna ute från delar av kommunstyrelsens möten, då var Nystart det drivande partiet för att stoppa beslutet.

Här är ett utdrag ur kommunstyrelsens protokoll.

Kommunstyrelsen 2021-03-23
Beslut Kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda under behandling av punkterna ”Kommundirektören informerar” och ”Information om Corona-läget”

SD, KD, M, MP, L och C yrkar bifall till förslag till beslut.

Reservationer
Nystart Enköping yrkar avslag och reserverar sig mot beslutet.

Så har Nystart arbetat för Kransråd

De två senaste åren har Nystart föreslagit i kommunstyrelsen att kommunen ska utreda förutsättningarna för att inrätta kransråd i våra kransorter.

Vi har även föreslagit att en landsbygsutvecklare ska anställas, för att vara kontaktperson och eldsjäl för alla spännande projekt runtom i vår kommun.

Båda gångerna har samtliga andra partier i kommunstyrelsen röstat nej – trots att några av dem hade det som vallöfte inför valet 2018!

Här är ett utdrag ur kommunstyrelsens protokoll.

Kommunstyrelsen 2022-01-25 Nystart Enköping yrkar: “I enlighet med KF:s långsiktiga mål ska kommunstyrelsen under 2022 utreda förutsättningarna för att inrätta kransråd och landsbygdsutvecklare”.

Moderaterna yrkar på avslag, Nystart begär omröstning.

Följande partier röstar på avslag för Kransråd och landsbygdsutvecklare: M+C+L+KD+MP+SD+S.

Nystart Enköping röstar ensamma för förslaget.

Nystart Enköping lovar att arbeta vidare för ökad demokratisk insyn och Enköpingsbornas delaktighet. Vi lovar att gå i täten mot all utveckling som går åt fel håll.

Detta är vår första valfråga. Kanske är den viktig också för dig i höstens val. Vi tänker att det är lättare att bedöma utspelen i den kommande valrörelsen, när man vet hur de olika partierna agerat till vardags när det verkligen gäller.

Fortsätt gärna att följa oss. Välkommen att ge oss inspel i den här frågan i kommentarfältet ovan.

Se även Nystarts övriga valfrågor:

* Valfråga nr 2: “Hållbar tillväxt utan växtvärk”, klicka HÄR.

* Valfrågorna 3-4: Bredsands campingområde och Kommunalt vägansvar, klicka HÄR.

* Valfråga 5-6: Politikerarvoden och Tillgänglighet, klicka HÄR.