Nystarts Valfråga nr 2 handlar om hur vi bygger Enköping. Vi säger att vi vill ha “Hållbar tillväxt utan växtvärk”. Och det är något som vi behöver praktisera till vardags, inte bara när politiker håller högtidstal.

Vi menar att Enköping behöver växa i en takt vi klarar av. Eller omvänt, att vi klarar av att hantera allt det som den snabba tillväxten medför.

Enköping är nu Sveriges fjärde snabbast växande kommun. Det ställer krav på fler förskolor och skolor, mer omsorg, utbyggd infrastruktur och fler bostäder. Bland annat. Det måste ske hållbart; Miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Klarar vi inte det – växer vi för fort – får vi växtvärk med platsbrist i skolan, dålig ekonomi, social oro, stress inom omsorgen och eftersatt infrastruktur. Varje politiskt beslut räknas!

Nystart har länge krävt att vi ska se till helheten när vi bygger vår kommun, inte bara till enskilda byggprojekt, inte bara till enskilda hus. Och inte bara på exploatörernas villkor. Det ligger mycket i det kända uttrycket “Vi bygger samhälle – inte bara hus”.

Vi vill därför att fler medborgare ska kunna delta i diskussionen om hur vi bygger Enköping. Vi vill se mer byggnation i hela vår kommun, bland annat för att underlätta flyttkedjor och möjligheten att bo kvar vid sin kransort eller landsbygd – gärna i ett Trygghetsboende. Och vi vill att kommunen ska bli bättre på att underlätta för dem som vill bygga bostäder i vår kommun.

Nystart vill bygga för barn och vuxna – med hus som passar in

Exemplen där Nystart Enköping gått emot strömmen och värnat boendemiljön är många. Vi vill ha hus som passar in i den omgivande miljön. Därför ifrågasatte exempelvis Nystart – som ensamt parti – det svarta huset som byggdes så nära Hettemarkshuset.

Nystart var också det enda partiet som värnade fullmäktiges tydliga beslut om att gårdsytan ska vara till för barns lek och vuxnas samvaro när Möbelhustomten bebyggs. Nu fylls gården med bilar i stället, sedan M+C+SD+S beviljade ett bygglov i strid med detaljplanens intentioner. Nystart reserverade sig.

Samma sak var det när områdena vid Dr Westerlunds gata skulle bebyggas. Nystart krävde att vi skulle följa överenskomna exploateringsprinciper, och inte bara stapla en massa hus intill varandra.

Nystart röstades ned, alltför många lägenheter tilläts och nu ska motsvarande ett helt Örsundsbro byggas där – med minimala utomhusytor mellan husen för barn och vuxna. Läs mer nedan. Se även vår annons i Mitt i Enköping HÄR

Berätta gärna här hur just du tycker att vår kommun behöver utvecklas, hur den ska bebyggas. Vad är viktigt att tänka på? Vad har blivit bra i Enköping – och vad har blivit mindre bra? Skicka en kommentar i fältet nedan.

Under kommentarfältet berättar vi hur Nystart agerat för bättre boendemiljö längs Dr Westerlunds gata – och hur andra partier röstat.

1 kommentar

  1. Mari-Anne

    Bygg på. Se till att det blir snyggt. Inte för högt. Tänk på barnen.

    Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Så arbetar Nystart för hållbar utveckling av Enköping

En helt ny stadsdel växer nu fram längs Dr Westerlunds gata i Enköping. På initiativ av Nystart har kommunen tagit ett samlat grepp på de fyra, nya detaljplanerna. Partierna har även kommit överens om särskilda exploateringsprinciper för att få ett hållbart byggande med bra boendemiljö.

När det sedan kom till kritan valde M+C+L+KD+MP i kommunens minoritetsstyre, med stöd av SD, att frångå principerna och bland annat tillåta en större exploatering på bekostnad av boendemiljön.

Kommunstyrelsen 2021-09-28:

Anders Wikman (NE) yrkar avslag tilll utskottets förslag till beslut med följandemotivering: “Jag och Nystart yrkar avslag på grund av att vi anser att exploateringsgraden är för hög både vad gäller höjd, bredd och täthet/area samt även av socioekonomiska skäl, allt i relation till våra hållbarhetsmål. Förslaget överensstämmer inte helt med tidigare beslutade exploateringsriktlinjer! Vi har inte
heller haft några medborgardialoger eller uppfyllt barnkonventionens krav om att ge barnens rätt att uttrycka sin mening.”

Se även Nystarts övriga valfrågor:

* Valfråga nr 1: “Demokrati och kransråd”, klicka HÄR.

* Valfrågorna 3-4: Bredsands campingområde och Kommunalt vägansvar, klicka HÄR.

* Valfråga 5-6: Politikerarvoden och Tillgänglighet, klicka HÄR.