Valfråga nr 5 gäller politikerarvoden. Nystart Enköping står inte bakom de kraftigt höjda politikerarvoden, som kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022.

Bland annat nästan fördubblas månadsersättningen till ordföranden i nämnderna, samtidigt som mötesarvodena höjs. Dessutom får även de partier som har ett kommunalråd ersättning till en gruppledare. Totalt kostar arvodeshöjningarna sex miljoner kronor. Eller mer.

Nystart Enköping röstade nej till alla stora höjningar. Vi anser att de kommunala skattepengarna används bättre på annat håll i kommunen. Vi tror inte heller på det framförda argumentet att de höjda arvodena lockar fler till politiken inom åldrar som är underrepresenterade i dag. Vi ser snarare att detta kan vara kontraproduktivt. De kraftiga höjningarna kan spä på ett politikerförakt, vilket tvärtom kan få intresserade att dra sig för att engagera sig som politiker.

Se alla nya arvoden, vad Nystart yrkade och hur partierna röstade på sid 24 i protokollet från fullmäktiges möte genom att klicka HÄR. Du som har tillgång till Enköpings-Posten kan läsa en artikel om politikerarvodena HÄR. Så här skriver EP i ingresssen:

Valfråga nr 6: Bättre tillgänglighet för ALLA Enköpingsbor

Funktionsrätt Enköping har bjudit in alla politiska partier till utfrågningar och information på vackra Sommarro. Nystart Enköping deltog i ett trevligt och välbesökt möte den 22 juni.

Bland de frågor som funktionsrättsrörelsen framhöll var bättre fungerande färdtjänst, också med möjlighet till arbetsresor. Fler och bättre föreningslokaler efterfrågades också. Och så förvånades man över att kommunen inte har råd att installera en riktig badramp vid Sommarro.

Nystart håller med i alla de frågorna, och lovar att arbeta aktivt med dem!

Berätta gärna här vad just du tycker om de här valfrågorna. Är det rätt att höja politikerarvodena så kraftigt? Och hur ser du på funktionsrättsrörelsens önskemål? Skicka gärna en kommentar i fältet nedan.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Se även Nystarts tidigare valfrågor:

* Valfråga nr 1: “Demokrati och kransråd”, klicka HÄR.

* Valfråga nr 2: “Hållbar tillväxt utan växtvärk”, klicka HÄR.

* Valfrågorna 3-4: Bredsands campingområde och Kommunalt vägansvar, klicka HÄR.