NOTERA – RÄTTEN GAV KLARTECKEN FÖR KF-BESLUT

Förvaltningsrätten har avslagit överklagandena om fullmäktiges beslut att godkänna Enköpings Hyresbostäders (EHB) försäljning av två höghus i Sadelmakaren samt hyresradhus i Hummelsta och Bergvreten. Rätten anser inte att det finns något att anmärka på i beslutet eller fullmäktiges hantering av frågan.

Utslaget kommenteras så här av Tomas Rådkvist (MP), en av dem som överklagade KF-beslutet och nu alltså inte fick något som helst gehör för sin överklagan (EP 13 december 2018):

Och i EnaHåbo-tidningen:

Av Tomas Rådkvists kommentarer kan man få intrycket att det finns en lärdom att dra av förvaltningsrättens dom, att rätten på något sätt skulle antyda att underlaget från EHB och kommunen borde ha varit bättre.

Tvärtom avslås överklagandet rakt av! Rätten konstaterar att kommunallagen endast kräver ATT fullmäktigeärenden bereds, vilket också skett i detta fall. Rätten har ingen åsikt om HUR det görs, dvs kvaliteten på underlaget, då den saken inte berörs i kommunallagen. Om beslutsunderlaget är tillräckligt eller inte, är det därmed fullmäktige som avgör.

Eftersom en majoritet i fullmäktige ansåg att underlaget var tillräckligt för att försäljningarna skulle kunna godkännas, är det alltså Rådkvists egen motsatta åsikt som han nu hoppas att EHB och kommunen lärt sig något av. Ett intressant sätt att se på saken, att det kan straffa sig att ha en annan uppfattning än Tomas Rådkvist, även när en domstol konstaterat att han har fel.

Lärdomen är kanske att ett överklagande kan ta tid. Och att “straffet” för att tycka annorlunda än Tomas Rådkvist, även när han har fel, kan bli kostsamt. I detta fall uppges kostnaden vara ca 800.000 kr i månaden under en del av det år som försäljningen av husen fördröjdes.

* Enköpings-Postens artikel finns HÄR för den som har tillång till EP:s material.

* EnaHåbo-tidningens artikel finns HÄR.

* En tidigare EP-artikel om kostnaderna för överklagandet finns HÄR.

NOTERA – LÄTT ATT MISSUPPFATTA OM SKOLAN

I Enköpings-Postens artikel den 7 december 2018 om den nya Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden, nämns fullmäktiges beslut om nämndens budget:

Av den gulmarkerade formuleringen är det lätt att få intrycket att den stramare budgeten för skolan är ett resultat av att Nystart Enköpings och Socialdemokraternas budget vann gehör i fullmäktige.

Fakta är att minskningen av nämndens budget beror på att Mats Flodins eget parti Moderaterna (liksom MP, KD och fem av sex centerpartister) röstade på Sverigedemokraternas förslag om att minska Utbildningsnämndens budget med 12 miljoner kronor.

Notera också att Liberalernas två ledamöter, samt den sjätte centerpartisten i fullmäktige, valde att avstå från att ta ställning i frågan om nedskärningen av skolans budget. De hade möjligheten att rösta för att inte minska skolans budget mer än vad de själva redan föreslagit i deras eget budgetförslag.

Trots att deras partier gjort gällande i budgetdebatten att det politiska styrets mindre skolbudget var en satsning på skolan,  valde de tre ledamöterna att avstå från att rädda skolans budget från ytterligare nedskärningar och lade ned sina röster.