FALSKT – Upphandlingskostnaderna för utgrävningarna var visst kända

Krönikören Roger Pettersson på den moderata Enköpings-Postens ledarsida skriver den 15 december 2018:

Pettersson använder ett lösryckt och allmänt hållet påstående (utan att ange källan) för att försåtligt ge intrycket att det skulle vara okänt eller oväntat att den upphandlade utgrävningskostnaden på 17 miljoner kronor skulle kunna bli högre.

Sanningen är att en enig kommunstyrelse den 23 maj 2017 beslutade att låta gräva ut den så kallade stattomten. Den upphandlade kostnaden var 17-18 miljoner kronor.  Det beslutet gällde när utgrävningarna startade 2017, vilket också kommunicerades. Något annat beslut fanns inte då.

Däremot innehöll upphandlingen en option om att kommunen i ett senare skede skulle kunna besluta om att gräva ut ytterligare en yta på tomten, till en extra kostnad på uppemot sex miljoner kronor.

Även den optionen var känd. EP skrev så här om den redan den 5 juli 2017:

“Den 5 september inleds sedan den arkeologiska utgrävningen av det som kallas huvudområdet på 1060 kvadratmeter av tomten (ligger i hörnet av Kyrkogatan och Källgatan) till en kostnad på 17 miljoner kronor. I gropen finns sedan även ett optionsområde på 300 kvadratmeter som ligger i anslutning till Westerlundska gården, som även det kan komma att grävas ut. Väljer kommunen att gräva ut även optionsområdet så stiger kostnaden med cirka sex miljoner kronor.”

Hela EP-artikeln finns HÄR.

Beslutet om att använda optionen och att gräva ut ett större område fattades av kommunstyrelsen den 27 mars 2018. Denna extra utgrävning har pågått under 2018 och är nu i slutskedet.

Kommunstyrelsens bedömning var att värdet på den ökade byggrätten, som denna extra utgrävning möjliggör, är större än kostnaden för den extra utgrävningen.

Den ursprungliga, möjliga upphandlingskostnaden på uppemot 23-24 miljoner kronor (17-18 milj + ca 6 milj) sägs nu i Petterssons krönika ha landat på 25 miljoner kronor. Skälet till den skillnaden bör förstås undersökas. Men det är inte en okänd eller oväntad ökning från 17 till 25 miljoner kronor som Roger Pettersson vill ge ett sken av.

De fyra extra miljonerna i kringkostnader, som troligen är kommunens egna förberedelse- och avslutningsarbeten på tomten, är inget som framgått i de politiska beslutsunderlagen.

För övrigt är det bra att EP är tydligt med den politiska färgen på den ledarsida som den tidigare chefredaktören Roger Pettersson skriver på:

   FALSKT – Ingvar Smedlund om SD-stöd

Kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund (M) uttalar sig i EnaHåbo-tidningen den 8 december, efter att Sverigedemokraternas förslag om minskad budget för skolan vunnit gehör i kommunfullmäktiges budgetdebatt den 3 december 2018:

Sanningen är att samtliga ledamöter från Moderaterna (inklusive Ingvar Smedlund), Miljöpartiet och Kristdemokraterna samt fem av sex ledamöter från Centern, röstade FÖR Sverigedemokraternas yrkande om att minska den nya Utbildningsnämndens budget med 12 miljoner kronor. Alltså röstade de aktivt på ett SD-förslag, tvärt emot Ingvar Smedlunds uttalande i EnaHåbo-tidningen.

Detta ska också ses i skenet av hur den styrande minoritetskoalitionen (M+C+KD+MP+L) valde att presentera prioriteringarna i deras budgetförslag i Enköpings-Posten den 16 november 2018:

FAKTAFEL – NE och S har 18 mandat

EnaHåbo-tidningens krönikör Bengt Johansson skriver den 8 december om  mandatfördelningen i fullmäktige:

Fakta är att Socialdemokraterna och Nystart Enköping har 18 mandat tillsammans (13+5). Rätt ska vara rätt i resonemang om styrkeförhållandena i fullmäktige, där varje mandat nu kan vara viktigt.

Tidningen där krönikan ingår finns HÄR.