Välkommen till vår koll på debatten och rapporteringen om Enköpingspolitiken, främst i medierna; vad är Sant och vad är Falskt?

I tider av “fake news” och ibland okritiskt förmedlande av påståenden, är det inte alltid lätt att veta vad man ska tro på. Här gör vi nedslag i debatten och reder ut begreppen, när vi ser något vi reagerar på.

Rött ljus är direkta felaktigheter som vi anser behöver korrigeras och kommenteras.

Gult ljus är uppgifter som kan missuppfattas och förtjänar att förtydligas.

Grönt ljus är formuleringar som vi tycker förklarar en nyhet särskilt bra.