Tekniska nämndens beslut i november 2020 om att betala över 35 miljoner kronor extra för bygget av Pepparrotsbadet i Enköping har upphävts av förvaltningsrätten i Uppsala. Nämnden förfogade inte över pengarna och hade därmed inte rätt att ingå ett sådant avtal med entreprenören Cobab, slår förvaltningsrätten fast.   

Pepparrotsbadets spräckta budget med över 40 miljoner kronor har varit en följetong i medierna. Prislappen hamnade till slut hos Enköpings skattebetalare sedan Tekniska nämnden beslutat ingå ett avtal med entreprenören Cobab, där kommunen åtog sig att betala den största delen av extrakostnaderna.

Beslutet som kostade kommunen över 35 miljoner kronor överklagades till förvaltningsrätten av Anders Wikman och Ingvar Magnusson, Nystart Enköpings representanter i Tekniska nämnden. De reserverade sig även mot beslutet.

I överklagandet skriver de:

“Tekniska nämnden har genom att bryta mot kommunens ”Regler för investeringar” använt kommunala medel som nämnden inte förfogar över. Nämnden har därmed förorsakat kommunen och ytterst dess skattebetalare ekonomisk skada i betydande omfattning. Tekniska nämndens beslut §115 den 25 november 2020 ska därför upphävas”.

Kommunen har i flera svar till förvaltningsrätten försvarat avtalet och hävdat att den utökade kostnaden rymdes i Tekniska nämndens investeringsbudget. Förvaltningsrätten ger dock kommunen bakläxa, och slår fast att nämnden saknat befogenhet att besluta om avtal utöver fullmäktiges beviljade budget för projektet.

 -Det här ytterst allvarligt. Tekniska nämnden har på förvaltningens inrådan gjort av med 35 miljoner kronor som den inte hade tillgång till. Ärendet borde ha hanterats av fullmäktige, som då kanske valt att följa den externa juristens åsikt om att inte betala en stor del av pengarna, kommenterar Anders Wikman (NE). 

Nystart Enköping ansåg i nämnden att Cobab agerat försumligt och ville att kommunen skulle bestrida uppemot halva beloppet. Det röstades dock ned av representanterna från MP, M, C och L och SD.

-Ytterst är det politiken som har ansvaret och måste förstå konsekvenserna av de beslut man fattar, vi kan inte bara luta oss mot tjänstemännen. Vilket ansvar har de som gjorde av med 35 miljoner de inte förfogade över? undrar Ingvar Magnusson (NE).  

Nystartarna skriver i överklagandet att extrakostnaderna borde lyfts upp på en högre politisk nivå. Frågan är dock om förvaltningsrättens beslut om att riva upp avtalet får någon praktisk betydelse, eller om det ändå anses gälla gentemot Cobab.

 -Tekniska nämnden hade chansen att ifrågasätta Cobabs krav. I stället ifrågasattes vi som protesterade. Det manar till eftertanke, liksom en undran om vad som händer nu, säger Ingvar Magnusson. 

 -När det handlar om så här stora belopp måste vi fråga oss varför kommunens egna bestämmelser tolkades så felaktigt. Förhoppningsvis kan alla inblandade lära något av det, avslutar Anders Wikman.   

Har du tillgång till Enköpings-Posten kan du läsa en artikel om nyheten, klicka HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *